Werkgever: aanzegging aangetekend versturen

Werkgever voorkomt problemen door de aanzegging aangetekend te versturen

 

De ontvangsttheorie (artikel 3:37 lid 3 BW) is van toepassing op de aanzegging in de zin van de WWZ.

Deze theorie houdt in dat een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring die persoon moet hebben bereikt om haar werking

te hebben. De aanzegplicht is de plicht die sinds begin vorig jaar de werkgever verplicht om bij tijdelijke contracten van langer

dan 6 maanden, de werknemer één maand voor het einde van diens contract schriftelijk te informeren of en zo ja onder welke voorwaarden het contract wordt verlengd. Wat wordt verstaan onder schriftelijk in dit verband, hoe kijkt de jurisprudentie hier

tegen aan en wie dient te bewijzen of een aanzegging de geadresseerde heeft bereikt?

En wat als de werknemer de aanzegging wel heeft ontvangen, maar later de inhoud ervan lees

 

Aanzegging aangetekend versturen en wat is ‘schriftelijk’?

 

Uit de jurisprudentie komt naar voren dat deze aanzegplicht niet alleen aan deze norm voldoet wanneer deze per post

wordt verstuurd; ook een digitale aanzegging per whatsapp of email is juridisch dekkend.

De ontvangstheorie spreekt van een ‘tot die persoon gerichte verklaring (in casu de aanzegging) die hem (in casu de werknemer) vervolgens bereikt moet hebben.’ De werkgever dient de bewijzen dat dit het geval is.

Daarom is een aangetekend versturen van de aanzegging wijs en voorkomt bewijsproblemen en verdere procedures.

 

Aanzegging op tijd bezorgd, maar later van de inhoud kennis hebben kunnen nemen

 

Wat nu als de werkgever de aanzegbrief op tijd en vóór 1 maand middels gewone post heeft gestuurd, maar de werknemer

wegens vakantie pas binnen de termijn van één maand – en dus te laat – van de boodschap kennis heeft kunnen nemen?

De rechter zegt hierover dat in dat geval de werknemer zijn post (ook digitale) had kunnen laten waarnemen.

Het feit dat de werknemer dan later pas de inhoud van de aanzegging leest – dus binnen de maand van aanzegging – doet niets

aan het feit af dat de aanzegbrief als geheel op tijd is bezorgd. Het risico dat de inhoud ervan later is gelezen door de werknemer,

is een risico dat voor de werknemer is.

 

 

Vragen, juridisch advies nodig?

 

Laat het ons weten via onze site: www.bergajuridisch.nl of info@bergajuridisch.nl

 

Contact


BERGA juridische diensten

voor

particulieren & ondernemers

diensten

persoonlijke diensten

telefonische diensten

online diensten

juridische terreinen

civiele recht

bestuursrecht

strafrecht

bereikbaarheid

contactformulier (bericht/maken afspraak)

bestelformulier (telefon./online diensten)

info@bergajuridisch.nl

06-36331675 (van 9.00 tot 17.00 uur)ContactformulierBestelformulier