Afspraak maken voor onze persoonlijke diensten

 

U kunt een afspraak maken voor onze persoonlijke diensten via het contactformulier.

 

 

 

 

Afspraak maken voor een persoonlijk advies gesprek?

klik hier

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke diensten

 

• persoonlijk consult (juridisch advies)

• persoonlijke diensten (juridisch op maat diensten)

 

 

Persoonlijk consult (juridisch advies)

 

Juridisch advies verstrekken wij bij u thuis op kantoor of elders.

Mocht blijken dat wij uw dossier of documenten nader moeten bestuderen om te komen tot gedegen juridisch advies, dan

kunnen wij direct vervolgconsulten inplannen. In het verlengde hiervan of gelijktijdig kunnen wij u persoonlijke diensten op maat verstrekken. Zoals u bijstaan n een rechtsgeding.

 

Via het contactformulier kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk adviesgesprek.

 

 

 

 

’s Avonds tot 21.00 uur juridisch advies bij u thuis!

klik hier

 

 

 

 

 

Persoonlijke diensten (juridisch op maat) 

 

Naast juridisch advies kunnen wij u persoonlijk rechtsbijstand verlenen in vele vormen.

Zo kunnen wij u bijstaan in een gerechtelijke procedure of namens u contractonderhandelingen voeren.

Persoonlijke diensten verlenen wij op basis van een uurtarief en vaste tarieven.

 

Via het contactformulier kunt u een afspraak maken voor onze persoonlijke juridisch op maat diensten.

 

 

De volgende op maat diensten verlenen wij:

 

•  Persoonlijk juridisch advies en rechtsbijstand, telefonische en online juridisch advies

•  Persoonlijk checken, aanpassen en opstellen van uw brieven, contracten en voorwaarden

•  U verdedigen in uw strafzaak in een strafrechtelijke procedure
•  Uw wederpartij dagvaarden
•  Rechtsbijstand verlening in een civiele of bestuursrechtelijke procedure
•  Onderhandelen met uw wederpartij (contracten, juridische kwesties, etc.)
•  Mediation (bemiddeling) toepassen tussen u en uw (zakelijke) relatie, werkgever, werknemer of  partner

•  probleem waardoor u moeilijk kunt samenwerken en u hebt de bereidheid dit samen op te lossen
•  Aanmanen van uw debiteur om te betalen of het incasseren van uw vordering
•  Overige niet met name genoemde persoonlijke diensten, afhankelijk van uw wensen

 

Uw document (brief, contract of voorwaarden) checken, aanpassen en opstellen

 

Naast het checken en aanpassen van uw document, kunnen wij uw document ook voor u opstellen.

Naast het opstellen van uw juridische brieven, kunnen wij de volgende contracten en voorwaarden voor u opstellen:

 

Contracten

 

• agentuurovereenkomst

• akte overdracht van auteursrechten

• arbeidsovereenkomst

• beëindigingsovereenkomst

• beheerovereenkomst

• bemiddelingsovereenkomst

• consignatieovereenkomst

• dealerovereenkomst

• distributieovereenkomst

• franchiseovereenkomst

• freelance-overeenkomst

• geheimhoudingsverklaring

• huurkoopovereenkomst

• huurovereenkomst

• hostingovereenkomst

• inhuurovereenkomst

• inschrijfformulier

• koopovereenkomst

• licentieovereenkomst

• managementovereenkomst

• onderhoudsovereenkomst

• opdrachtovereenkomst

• raamovereenkomst

• resellersovereenkomst

• rekening courant gelieerde onderneming

• royaltyovereenkomst

• rekening courant D-G

• samenwerkingsovereenkomst

• schikkingsovereenkomst

• service-Level-Agreement

• vaststellingsovereenkomst

• zzp-overeenkomst

• overige overeenkomsten

 

Binnen 12 werkdagen opgesteld aan u verzonden

 

Voorwaarden

 

• algemene Voorwaarden

• inkoopvoorwaarden

• gebruiksvoorwaarden

• leveringsvoorwaarden

• licentievoorwaarden

• disclaimer

• privacy statement

• copyright

• overige voorwaarden

 

Binnen 12 werkdagen opgesteld aan u verzonden

 

 

Tarieven persoonlijke dienstverlening

 

Alle hier genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

 

 

persoonlijk consult (alleen juridisch advies)                   Uurtarief (excl. BTW)

 

• vervolgconsulten                                                          € 95

 

bijzonderheden

 

direct ná het consult gefactureerd

• reiskosten € 0,30/km (excl. BTW)

 

alleen bij 2 of meerdere consulten gefactureerd

• voorschotnota                                                               € 95

• reiskosten  € 0,30/km (excl. BTW)

 

bij voltooiing van de dienstverlening gefactureerd

• eindnota (indien eindnota hoger is dan het voorschotnota)

• eventuele reiskosten  € 0,30/km (excl. BTW)

 

                                                                       

persoonlijke diensten (juridisch op maat)                      Uurtarief (excl. BTW)

 

• vervolgconsulten                                                          € 95

 

bijzonderheden

 

• voorschotnota                                                              € 95

 

bij doorlopende dienstverlening tweewekelijks gefactureerd

• tussennota

• reiskosten  € 0,30/km (excl. BTW)

 

bij voltooiing van de dienstverlening gefactureerd

• eindnota (indien eindnota hoger is dan het voorschotnota)

• reiskosten  € 0,30/km (excl. BTW)

• exclusief (eventuele) kosten opstellen dagvaarding, uitbrengen dagvaarding, gerechtelijke kosten zoals griffierecht,

kosten van derden zoals legeskosten of kosten voor uittreksels van registers en overige niet met name genoemde kosten.

 

 

 

Uw voordelen van onze persoonlijke diensten

 

Voor u is het goed te weten uit welke diensten u kunt kiezen bij BERGA en wat de betekenis is van de diverse diensten en

of ze passend zijn in uw juridische vraagstelling.

U kunt alles over onze persoonlijke dienstverlening lezen op onze site en onze voorwaarden en overige bepalingen.

Bij het maken van een gewenste afspraak voor een (1e gratis) persoonlijke dienst dient u hiermee akkoord te gaan.

U wordt dus geacht hiervan op de hoogte te zijn.

In de ontvangstbevestiging en opdrachtbevestiging kunt u precies zien welke afspraak wij met u hebben gemaakt en wanneer.

Wij plannen een definitieve persoonlijke afspraak altijd in n.a.v. uw opgegeven 3 voorkeursmomenten.

Daarvoor nemen wij tevoren telefonisch contact met u op.

 

Voordelen persoonlijke dienstverlening:

 

• persoonlijk juridisch advies op de door u gewenste locatie!

• betaalbare deskundigheid binnen handbereik!

• persoonlijke bestudering van uw dossier of documenten

• wij bellen u altijd tevoren op voor het inplannen van een definitieve persoonlijke afspraak.

 

 

Persoonlijke diensten verrichten wij op de volgende rechtsgebieden

 

 

Consumentenrecht

Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

Algemene voorwaarden

Arbeidsrecht

Contracten- en verbintenissenrecht

Burenrecht

Huurrecht

Zakenrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Bestuursrecht

Sociaal zekerheidsrecht

 

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van onze rechtsgebieden.

 

 

 

Informatie over invullen contactformulier

 

U vult bij stap 1 uw persoonlijke gegevens in. U drukt op de button Volgende.

 

Bij stap 2 kies vraag/bericht/afspraak kunt u vervolgens kiezen voor de opties: een vraag/bericht achter te laten

of te kiezen voor een afspraak voor een (1e gratis) persoonlijke dienst.
Kiest u voor een van deze opties, dan ziet u automatisch andere velden oplichten die bij die optie horen.
U kunt bij alle opties in het berichtenvenster aanvullende informatie kwijt. Vult u s.v.p. altijd dit berichtenvenster in zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. U dient altijd akkoord te gaan met de teksten vermeldt bij de akkoordverklaringen.

 

Indien u een afspraak met ons wilt maken voor een persoonlijke dienst, dan dient u

3 voorkeursmomenten in te vullen waarop wij u terug kunnen bellen voor het inplannen van een definitieve afspraak.
Bij extra opties kunt u bij de optie: vraag/bericht een terugbelverzoek aanvinken.

Bij de optie afspraak voor een persoonlijke dienst kunt u bij ‘extra opties’ aanvinken of u gebruik wilt maken van de optie om uw document te laten checken, aan te passen of op te stellen.

Met de button Vorige kunt u altijd terug naar de vorige schermen om uw gegevens te wijzigen.

 

Bij stap 3 uw gegevens krijgt u vervolgens een overzicht van uw ingevulde gegevens te zien.

U dient uw gegevens na te kijken of deze juist zijn ingevuld. Kloppen deze? Dan dient u op Verzenden onderaan het scherm te drukken. Kloppen deze gegevens niet, wijzig deze dan met de knop Vorige.

 

 

 

Meer informatie over onze persoonlijke diensten?

 

Heeft u nog vragen? Wilt u juridisch advies en een afspraak maken?

Neemt u gerust contact met ons op via het contactformulier.

Drukt op onderstaande links voor meer informatie.

 

Wij zijn u graag van dienst!

 

persoonlijk juridische diensten

telefonisch juridische diensten

online juridische diensten

rechtsgebieden

tarieven

werkwijze

algemene voorwaarden

bijzondere voorwaarden

informatie

disclaimer

privacy statement

contact