• Online consult (juridisch advies)
   binnenkort te bestellen:
• Online checker
• Online checker + aanpasser
• Online opsteller
• Online checklist

 

 

Online juridische diensten leveren is een kerntaak van BERGA.

U kunt op dit moment alleen het online consult bestellen via het bestelformulier.

 

U kunt een online consult  (alleen juridisch advies) bestellen en wij bellen u op een moment waarop het u uitkomt.

 

Bij een online checker, aanpasser of opsteller kunnen uw document (contract, brief of voorwaarden) checken, aanpassen en

opstellen volgens juridische wet en regelgeving. Dit kunt u online door ons laten verzorgen (en is ook mogelijk bij onze

persoonlijke diensten). Alles verloopt zoveel mogelijk online.

 

Bij een online checklist kunt u handige juridische tips en trics krijgen over allerhande belangrijke zaken:

uw auto, uw vakantie, uw verzekeringen, uw woonlasten, uw inboedel, etc.

 

 

 

 

Gemakkelijk en snel online advies wanneer het u uitkomt?

klik hier

 

 

 

Online consult

 

Bij BERGA kunt u – naast een telefonische en persoonlijke diensten – juridisch advies via een online consult krijgen.

Dit is een betaalde service van BERGA.
Zo kunt u snel online en via email juridische informatie tot uw beschikking krijgen, waaronder:
juridisch advies opvragen, een juridisch antwoord verkrijgen op het door u geschetst probleem en

aanbevelingen krijgen wat te doen bij een dreigend juridisch conflict.
Op het bestelformulier geeft u aan welk rechtsgebied u denkt dat met uw vraag of probleem gemoeid is en kunt u uw bericht achterlaten met daarin uw vraag of juridisch probleem waarover u online advies wilt krijgen.

 

Weet u het rechtsgebied niet en heeft of vind u het lastig hier iets over te vermelden, geeft u dit dan in het bericht aan.

Dan houden wij daar rekening mee. U kiest vervolgens een los online consult (van 2 standaard, 4 uitgebreide of 6 zeer uitgebreide vragen) of u kiest voor een online consultpakket (van een telefonisch consultpakket (2 standaard, 4 uitgebreide of

6 zeer uitgebreide uren) en betaalt deze online. Wij bevestigen uw bestelling en betaling.

Nadien bellen wij u op voor het definitief inplannen van een afspraak voor een telefonisch consult. Dit bevestigen wij u per email.

Zie voor bestellen van een online consult, het bestelformulier.

 

U krijgt via email uiterlijk binnen 3 werkdagen na uw bestelling juridisch advies van ons.

 

 

Online checker

 

Online kunt u tevens uw juridische brief, contract of voorwaarden door ons laten checken.

Deze diensten kunt u via een betaalde service afnemen. Zie voor het bestellen hiervan het Bestelformulier.

Voor het checken van uw document geldt het volgende. U stuurt uw document (toevoegen via de bijlage knop

naar ons op via email of post. Een contract laten checken is duurder dan dat van een brief, omdat bij een contract veel meer

tijd is gemoeid en juridisch complexer is.

Wij checken of uw document juridisch juist is samengesteld en in principe gebruiksklaar is.

Wilt u dat wij alleen bepaalde onderdelen checken? Wilt u gebruikmaken van een spoedopdracht?

Geeft u dit dan op het Bestelformulier aan.

 

U krijgt uw gecheckt document zo snel mogelijk teruggestuurd via mail,

maar uiterlijk binnen 8 werkdagen. Indien gewenst versturen wij dit naar u toe per post.

 

De online checker is binnenkort te bestellen op onze site.

 

 

Online checker + aanpasser

 

Checken en aanpassen van uw document betekent dat wij uw document checken en aanpassen daar waar nodig en

daar waar u dat wilt. Geeft u dit dan aan via het bestelformulier.

U kunt hier tevens uw document(en) als bijlage toevoegen welke gecheckt én aangepast moet(en) worden.

Kies hiervoor de optie Online checker + aanpasser.

Heeft u haast en wilt u dat wij uw opdracht met spoed voor u uitvoeren? Geeft u dit dan aan ons door via het Bestelformulier.

 

Nadat wij uw document hebben gecheckt en aangepast zenden wij dit u per email (of indien gewenst per post) toe

uiterlijk binnen 10 werkdagen.

 

De online checker + aanpasser is binnenkort te bestellen op onze site.

 

 

Online aanpasser

 

Een contract laten aanpassen is duurder dan dat van een brief, omdat een contract aanpassen juridisch complexer is.

Aanpassen door ons betekent dat wij uw document aanpassen op de door u aangegeven punten.

Wilt u dat wij globaal uw document aanpassen daar waar nodig, geeft u dit dan aan via het Bestelformulier.

U kunt hier tevens uw document als bijlage toevoegen wat aangepast moet worden.

U kunt ook alleen uw document laten checken i.p.v. aanpassen. Kies hiervoor de optie Online checker+ aanpasser.

Heeft u haast en wilt u dat wij uw opdracht met spoed voor u uitvoeren? Geeft u dit dan aan ons door via het Bestelformulier.

 

Nadat wij uw brief en/of contract hebben aangepast zenden wij dit u per email (of indien gewenst per post)

toe uiterlijk binnen 8 werkdagen.

 

De online aanpasser is binnenkort te bestellen op onze site.

 

 

Online opsteller

 

Voor het online opstellen van uw contract, brief of voorwaarden geldt dat wij eerst informatie van u moeten hebben waar u

een contract over wilt laten opstellen. Dit doet u door informatie via de Bijlageknoppen toe te voegen op het Bestelformulier.

Voor welke branche is het contract, welke bijzondere aspecten wilt u erin opnemen, voorwaarden, uitsluitingen, etc.

Een contract laten opstellen is duurder dan het opstellen van een brief, omdat bij een contract veel meer tijd is gemoeid en juridisch complexer is. Tevens hanteren wij hiervoor een vragenlijst. Deze krijgt u na uw bestelling toegestuurd via email.

U kunt eveneens in een persoonlijk gesprek uw wensen bespreken als het gaat om het checken, aanpassen of opstellen van uw document.

 

U vult deze vragenlijst in en zendt deze aan ons terug via email (inscannen) of u stuurt deze per post aan ons op.

Heeft u haast? Kies dan voor een spoedopdracht.

Een document voor u opstellen doen wij voor een vaste prijs tot en met 5 pagina’s. Daarna rekenen wij per pagina.

Vervolgens gaan wij voor u aan de slag en zullen uw document maken aan de hand van de door u opgegeven informatie.

Heeft u haast en wilt u dat wij uw opdracht met spoed voor u verrichten? Kiest u dan voor een spoedopdracht.

 

Uw opgesteld document sturen wij u zo snel mogelijk per email toe, doch uiterlijk binnen 12 werkdagen.

Indien gewenst sturen wij u dit per post toe.

 

 

Uw document (brief, contract of voorwaarden) online laten checken, aanpassen en opstellen

 

Naast het checken en aanpassen van uw document, kunnen wij uw document ook voor u opstellen.

Naast het opstellen van uw juridische brieven, kunnen wij de volgende contracten en voorwaarden voor u opstellen:

 

Contracten

 

• agentuurovereenkomst

• akte overdracht van auteursrechten

• arbeidsovereenkomst

• beëindigingsovereenkomst

• beheerovereenkomst

• bemiddelingsovereenkomst

• consignatieovereenkomst

• dealerovereenkomst

• distributieovereenkomst

• franchiseovereenkomst

• freelance-overeenkomst

• geheimhoudingsverklaring

• huurkoopovereenkomst

• huurovereenkomst

• hostingovereenkomst

• inhuurovereenkomst

• inschrijfformulier

• koopovereenkomst

• licentieovereenkomst

• managementovereenkomst

• onderhoudsovereenkomst

• opdrachtovereenkomst

• raamovereenkomst

• resellersovereenkomst

• rekening courant gelieerde onderneming

• royaltyovereenkomst

• rekening courant D-G

• samenwerkingsovereenkomst

• schikkingsovereenkomst

• service-Level-Agreement

• vaststellingsovereenkomst

• zzp-overeenkomst

• overige overeenkomsten

 

Binnen 12 werkdagen opgesteld aan u verzonden

 

Voorwaarden

 

• algemene Voorwaarden

• inkoopvoorwaarden

• gebruiksvoorwaarden

• leveringsvoorwaarden

• licentievoorwaarden

• disclaimer

• privacy statement

• copyright

• overige voorwaarden

 

Binnen 12 werkdagen opgesteld aan u verzonden

 

De online opsteller is binnenkort te bestellen op onze site.

 

 

Online checklist

 

BERGA biedt tevens de mogelijkheid om online een checklist te bestellen waarmee u een handige tool in handen heeft

waarmee u o.a. veelvoorkomende alledaagse aan te kopen, te huren / te verhuren, te lenen / uit te lenen, of ter reparatie aan te bieden goederen en diensten preventief  kunt checken op mogelijk juridische defecten. U kunt zo mogelijke nadelige risico’s uitsluiten.

Bij voorbeeld als het gaat om uw vakantie, uw aan te schaffen auto, of uw te verhuren vakantiehuisje of af te sluiten inboedelverzekering.

BERGA levert diverse checklist voor diverse doelgroepen. U kunt uw bestelling via het Bestelformulier opgeven.

U kunt op dit formulier tevens andere juridische diensten van BERGA bestellen.

 

Alle checklist hebben eenzelfde tariefstelling. U bestelt de Checklist via het Bestelformulier en betaalt deze online.

U krijgt de checklist vervolgens in uw mailbox.

 

De online checklist is binnenkort te bestellen op onze site.

 

 

 

 

Afspraak maken voor een persoonlijk adviesgesprek?

klik hier

 

 

 

 

 

Wanneer heeft u online advies nodig?

 

• Als u er de voorkeur aangeeft – boven een persoonlijk en telefonisch advies –  slechts online advies in te winnen

• U wilt snel en betaalbaar juridisch advies op afstand

• Overleg en analyse van documenten is niet noodzakelijk

• Onze juristen verstrekken u online juridisch

• Dat scheelt al snel de helft van de kosten

 

 

 

 

 Deskundig juridisch advies?

kies voor BERGA!

 

 

 

 

 

Onze diensten voor u op maat…

 

•  Persoonlijk juridisch advies en rechtsbijstand, telefonisch en online juridisch advies

•  Persoonlijk checken, aanpassen en opstellen van uw brieven, contracten en voorwaarden

•  U verdedigen in uw strafzaak in een strafrechtelijke procedure
•  Uw wederpartij dagvaarden
•  Rechtsbijstand verlening in een civiele of bestuursrechtelijke procedure
•  Onderhandelen met uw wederpartij (contracten, juridische kwesties, etc.)
•  Mediation (bemiddeling) toepassen tussen u en uw (zakelijke) relatie, werkgever, werknemer of  partner

•  probleem waardoor u moeilijk kunt samenwerken en u hebt de bereidheid dit samen op te lossen
•  Aanmanen van uw debiteur om te betalen of het incasseren van uw vordering
•  Overige niet met name genoemde persoonlijke diensten, afhankelijk van uw wensen

 

 

 

Online diensten verrichten wij op de volgende rechtsgebieden:

 

Consumentenrecht

Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

Algemene Voorwaarden

Arbeidsrecht

Contracten- en verbintenissenrecht

Burenrecht

Huurrecht

Zakenrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Bestuursrecht

Sociaal zekerheidsrecht

 

 

 

Meer informatie over onze dienstverlening?

 

 

persoonlijke diensten

telefonische diensten

rechtsgebieden

 

werkwijze

informatie

tarieven

algemene voorwaarden

bijzondere voorwaarden

disclaimer

privacy statement