• Persoonlijk consult (alleen juridisch advies)
• Persoonlijke diensten (persoonlijk juridisch maatwerk)

 

 

Persoonlijke juridische diensten leveren is een kerntaak van BERGA.

 

U kunt een persoonlijk consult (alleen juridisch advies) aanvragen en wij komen dan bij u thuis of bespreken

uw juridische kwestie elders.

 

Bij persoonlijke diensten (anders dan het 1e gratis advies) kunnen wij u onder meer de volgende diensten leveren:

u bijstaan in een rechtsgeding, contracten voor u opmaken en namens u de onderhandelingen met uw wederpartij voeren.

Juridisch maatwerk is hier ons credo. Mocht dus blijken uit ons adviesgesprek dat wij u verder gericht van dienst

kunnen zijn, dan bieden wij u deze aanvullende persoonlijke diensten.

 

 

 

 

’s Avonds tot 21.00 uur juridisch advies bij u thuis?

klik hier

 

 

 

 

 

Informatie persoonlijke dienstverlening

 

Bij persoonlijke dienstverlening werken wij met een uurtarief.

Er gelden ook vaste tarieven voor specifieke diensten zoals het checken, aanpassen en opstellen van uw document

(brief, contract of voorwaarden). Zie hiervoor onze tarieven of informatie pagina.

Zie ook onze werkwijze voor gedetailleerde informatie over persoonlijke diensten.

 

 

Afspraak maken voor een adviesgesprek?

 

Nadat u een afspraak heeft gemaakt krijgt u een ontvangstbevestiging.

Wij bellen u nadien terug voor het definitief inplannen van een persoonlijke afspraak met u.

Ter bevestiging daarvan krijgt u van ons een opdrachtbevestiging.

U dient deze te ondertekenen met uw naam, plaats en datum en retour te zenden aan ons via email.

Zorgt u s.v.p. voor dat wij deze bij voorkeur vóór onze persoonlijke afspraak met u hebben ontvangen.

Via het contactformulier kunt u een afspraak maken voor onze persoonlijke dienstverlening.

 

Persoonlijk juridisch maatwerk

 

Wij vragen altijd voorschotbedrag ter hoogte van 1 uurtarief of 50% van het vaste tarief.

Deze brengen wij alleen in rekening indien de verwachte arbeidstijd in uw dossier hoogstwaarschijnlijk meer dan

1 uur zal bedragen. Dit ter dekking van initiële en op voorhand niet door de cliënt vergoedde kosten.

Tussentijds kunnen wij facturen uit laten gaan voor doorlopende dienstverlening.

Een eindnota volgt zodra onze dienstverlening is voltooid.

 

In een persoonlijk gesprek krijgt u direct juridisch advies en kunnen uw persoonlijke wensen

bespreken en een gericht actieplan voor u opstellen. Mocht er meer nodig zijn dan alleen juridisch advies, dan kunnen

wij u juridisch maatwerk leveren in het verlengde daarvan. Dit is onder meer het geval bij:

contractopstelling, aanschrijven debiteurs, namens  u procederen, onderhandelen in een conflict, toepassen

van mediation of een vordering voor u incasseren, etc.

 

U kunt tevens uw dossier naar op ons opsturen.

 

 

 

 

Afspraak maken voor een adviesgesprek?

klik hier

 

 

 

 

 

Wanneer heeft u persoonlijk advies of persoonlijk juridisch maatwerk nodig?

 

• Als de zaak te complex is voor een telefonisch of online consult

• Als wij uw document willen checken, aanpassen of opstellen en

• Wanneer blijkt dat een nader persoonlijk gesprek hierover aangewezen is

• Als nadere dossierstudie nodig is en

• Als een persoonlijk gesprek noodzakelijk blijkt voor nader overleg

 

 

 

Snel telefonisch of online juridisch advies?

klik hier

 

 

 

 

Persoonlijke diensten op maat…

 

•  Persoonlijk juridisch advies en rechtsbijstand, telefonische en online juridisch advies

•  Persoonlijk checken, aanpassen en opstellen van uw brieven, contracten en voorwaarden

•  U verdedigen in uw strafzaak in een strafrechtelijke procedure
•  Uw wederpartij dagvaarden
•  Rechtsbijstand verlening in een civiele of bestuursrechtelijke procedure
•  Onderhandelen met uw wederpartij (contracten, juridische kwesties, etc.)
•  Mediation (bemiddeling) toepassen tussen u en uw (zakelijke) relatie, werkgever, werknemer of  partner

•  probleem waardoor u moeilijk kunt samenwerken en u hebt de bereidheid dit samen op te lossen
•  Aanmanen van uw debiteur om te betalen of het incasseren van uw vordering
•  Overige niet met name genoemde persoonlijke diensten, afhankelijk van uw wensen

 

 

Uw document (brief, contract of voorwaarden) checken, aanpassen en opstellen

 

Naast het checken en aanpassen, kunnen wij uw document ook voor u opstellen. Hiervoor gelden vaste tarieven.

Naast brieven kunnen wij de volgende contracten en voorwaarden checken, aanpassen en opstellen:

 

Contracten

 

• agentuurovereenkomst

• akte overdracht van auteursrechten

• arbeidsovereenkomst

• beëindigingsovereenkomst

• beheerovereenkomst

• bemiddelingsovereenkomst

• consignatieovereenkomst

• dealerovereenkomst

• distributieovereenkomst

• franchiseovereenkomst

• freelance-overeenkomst

• geheimhoudingsverklaring

• huurkoopovereenkomst

• huurovereenkomst

• hostingovereenkomst

• inhuurovereenkomst

• inschrijfformulier

• koopovereenkomst

• licentieovereenkomst

• managementovereenkomst

• onderhoudsovereenkomst

• opdrachtovereenkomst

• raamovereenkomst

• resellersovereenkomst

• rekening courant gelieerde onderneming

• royaltyovereenkomst

• rekening courant D-G

• samenwerkingsovereenkomst

• schikkingsovereenkomst

• service-Level-Agreement

• vaststellingsovereenkomst

• zzp-overeenkomst

• overige overeenkomsten

 

Binnen 12 werkdagen opgesteld aan u verzonden

 

 

Voorwaarden

 

• algemene voorwaarden

• inkoopvoorwaarden

• gebruiksvoorwaarden

• leveringsvoorwaarden

• licentievoorwaarden

• disclaimer

• privacy statement

• copyright

• overige voorwaarden

 

Binnen 12 werkdagen opgesteld aan u verzonden

 

 

 

Persoonlijke diensten verrichten wij op de volgende rechtsgebieden:

 

Consumentenrecht

Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

Algemene Voorwaarden

Arbeidsrecht

Contracten- en verbintenissenrecht

Burenrecht

Huurrecht

Zakenrecht

Personen- en familierecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

Bestuursrecht

Sociaal zekerheidsrecht

 

 

 

Meer informatie over onze dienstverlening?

 

 

telefonisch juridische diensten

online juridische diensten

rechtsgebieden

 

tarieven

werkwijze

algemene voorwaarden

bijzondere voorwaarden

informatie

disclaimer

privacy statement

contact