Op welke rechtsgebieden is BERGA actief?

 

Met onze persoonlijke, telefonische en online juridische diensten zijn wij actief op de hieronder

vermelde rechtsgebieden. U kunt onze telefonische en online diensten bestellen via het bestelformulier.

Afspraken voor onze persoonlijke diensten kunt u maken via het contactformulier.

Daarop kunt u tevens uw vraag of bericht kwijt. Wij zijn u graag van dienst!

 

Een uitgebreide beschrijving van al deze rechtsgebieden kunt u lezen u door op het desbetreffende rechtsgebied te klikken:

 

 

Consumentenrecht

 

Voorbeelden daarvan zijn: koop, koop op afstand, consumentenkrediet, het afsluiten van een internetprovider abonnement, energieovereenkomst of verzekeringen. O.a. regels over aanvullend en dwingend recht, bescherming van de consument en

de Wet koop op afstand worden o.a. uitgewerkt.

 

Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

 

In de meeste gevallen houden contractspartijen zich keurig aan de rechten en verplichtingen die zij hebben op basis van het

door hen ondertekende contract. Veel zaken kunnen onderling besproken worden als er problemen zijn.

Maar niet altijd is een oplossing nabij. Regels worden dan overtreden. Dit kan ook het geval zijn indien u geen schuld heeft, maar op grond van de wet toch aansprakelijk wordt gehouden. Aansprakelijkheidscriteria en schadevergoeding worden o.a. uitgewerkt.

 

Algemene voorwaarden

 

Als ondernemer en gebruiker van algemene voorwaarden zult u uw algemene voorwaarden duidelijk ter inzage moeten stellen

naar uw klanten en afnemers. Vaak ontstaan er problemen in de duidelijke aanrijking ervan naar de klant/afnemer toe.

Veel regels over opstellen, checken en aanpassen van de voorwaarden worden o.a. uitgewerkt.

 

Arbeidsrecht

 

Als werkgever en werknemer heb je te maken met en complex aan arbeidsrechtelijke regels.

Veel wetgeving komt aan bod. Zoals de nieuwe Wet Werk en Zekerheid en de Participatiewet.

Rechten en plichten die soms een aanvullend en soms een dwingend karakter hebben worden hierbij o.a. uitgewerkt.

 

Contracten- en verbintenissenrecht

 

Contracten moeten worden nageleefd door contractspartijen. Verbintenissen (rechten en plichten) kunnen u verder door de wet

worden opgelegd ingeval u een regel overtreedt en bijvoorbeeld een onrechtmatige daad begaat. Zoals iemand per ongeluk

van de fiets rijden of per ongeluk een dure antieken vaas bij uw vrienden laat vallen. Schade van niet nakoming van plichten uit een contract of uit plichten die uit de wet voortvloeien, dient door u vergoed te worden. Vele aspecten worden verder behandeld.

 

Burenrecht

 

Titel 5.4 van ons Burgerlijk wetboek regelt de regels omtrent naburigheden en hoe met elkaar om te gaan in ons dichtbevolkt landje met onze buren in tijden van conflict of crises. Want crises is het al snel tussen buren als het gaat om de beruchte perceelgrens.

Niet alleen buren hebben te maken met dit recht; ook aannemers, architecten, opdrachtgevers, corporaties en een ieder die te maken heeft met de bouw en onderhoud van onroerende goederen hebben ermee te maken.

Veel zaken worden praktisch uitgewerkt.

 

Huurrecht

 

Huurrecht omvat het huren van onroerende goederen. Huisvesting voor woonruimte of bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte.

Veel regels zijn dwingend recht: er mag niet van worden afgeweken.

Het huurrecht is samen met het consumentenrecht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht te rekenen tot de zgn. sociale rechtsterreinen. De consument daarin wordt vaak met dwingend recht beschermd tegen een professionelere partij.

 

Zakenrecht

 

Bij het zakenrecht kunt u eenvoudig weg denken aan het recht van eigendom van uw huis, uw rechten als hypotheeknemer,

uw rechten als appartementseigenaar die u kunt inroepen. Het gaat over roerende zaken en onroerende zaken en rechten die daarop gevestigd kunnen worden, zoals een erfdienstbaarheid.

Het ontstaan van eigendom, het uitoefenen van eigendomsrechten en overdragen ervan worden o.a. uitgewerkt.

 

Personen- en familierecht

 

Levenszaken zoals geboorte, adoptie, trouwen en het krijgen van kinderen zijn klassieke onderwerpen binnen het

personen- en familierecht. Rechten van ouders na een scheiding is een veelbesproken onderwerp.

U leest hier de belangrijkste topics.

 

Ondernemingsrecht

 

Het ondernemingsrecht regelt het recht over bedrijven en rechtspersonen. Bedrijven over ondernemingen kunnen als geheel

rechtspersoonlijkheid hebben of alleen als natuurlijk persoon die achter een bedrijf schuilgaat.

Het onderscheid tussen natuurlijke en rechtspersoonlijke rechtspersonen en wat dan precies

bedrijven zijn of rechtspersonen wordt o.a. beschreven.

 

Strafrecht

 

Wanneer u zich niet aan de regels van het strafrecht houdt, zult u door het Openbaar Ministerie worden gedagvaard voor de

strafrechter als u niet een (administratieve) boete opgelegd heeft gekregen. Met dit laatste koopt u als het ware uw straf af zoals

het betalen van uw opgelegde boete die u via de bekende acceptgiro van het CJIB heeft ontvangen.

Indien u verdachte bent van een overtreding of misdrijf kunnen wij u bij staan.

 

Bestuursrecht

 

Het bestuursrecht geeft algemene regels hoe op te komen tegen bestuursrechtelijk handelen.

U kunt dan denken over het instellen van bezwaar of beroep bij het bestuursorgaan zélf die het besluit heeft genomen

en hoger beroep bij de bestuursrechter. Deze en andere zaken worden verder uitgewerkt.

 

Sociaal zekerheidsrecht

 

Deze bijzondere wetgeving heeft te maken met het zorgen dat u bij voorbeeld als ontslagen werknemer uw rechten kunt

afdwingen bij een UWV of gemeente om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering.
Dit recht regelt in bijzondere wetten uw rechten en plichten indien u niet volledig in staat bent om zelfstandig in uw onderhoud te kunnen voorzien.

 

 

Heeft u vragen of juridisch advies nodig?

 

Niet elk mogelijk juridisch conflict of probleem wordt daarbij genoemd.

Wordt uw probleem of rechtsgebied niet met name genoemd?

Stel uw vraag of laat uw bericht achter op ons contactformulier. Onze expertise is echter verreikend en

wij zullen u zo goed mogelijk adviseren, zonodig met behulp van expertise van derden.

 

Wij zijn u graag van dienst!