Rechtsbescherming en rechtszekerheid voor de werknemer

 

Het arbeidsrecht is er voor de werkgever en werknemer.

Arbeid verrichten is het tegen een beloning en onder duidelijk gezag uitvoeren van werkzaamheden.

Werken en arbeid is een belangrijke financiële en sociale pijler in de maatschappij.

 

Rondom de arbeidsrelatie tussen de werknemer en werkgever kent deze arbeidsrelatie vele wetten en regels.

Het zijn er zoveel geworden, dat het voor de leek en de werknemer nauwelijks meer te overzien is,

laat staan inhoudelijk de juridische finesses volledig te kennen.

De kans bestaat dat de werknemer hierdoor rechten niet inroept en/of zijn rechten niet goed genoeg kent, terwijl hij er

wel recht op heeft. Met de nieuwe wet- en regelgeving op arbeidsrechtelijk gebied die begin dit jaar is ingetreden, zijn er meer

vragen dan antwoorden gekomen als het gaat om rechtsbescherming en rechtszekerheid van de werknemer.

 

 

 

Versterking rechtspositie werknemer: regels van dwingend recht

 

Veel arbeidsrechtelijke regels die de werknemer bescherming behoren te bieden zijn te vinden in bepalingen

van zogenaamd dwingend recht. Van deze bepalingen mogen door partijen bij een arbeidscontract niet van worden afgeweken.

Ze hebben als doel de rechtspositie van de werknemer te versterken ten opzichte van de werkgever.

We noemen dit regels van dwingend recht. Een ieder is verplicht deze regels integraal over te nemen of na te leven.

 

Naast regels van dwingend recht, zijn er ook regels van regelend of aanvullend recht.

Dat wil zoveel zeggen dat de basisregels als uitgangspunt worden genomen, maar dat partijen de vrijheid hebben om daarvan onderling af te mogen wijken bij het vaststellen van een contract.

In een arbeidscontract of een CAO kunnen dergelijke bepalingen ter vrije bepaling van partijen worden opgenomen.

 

 

Het arbeidsrecht voor u

 

BERGA juridische diensten staat zowel werkgevers als werknemers terzijde, onder meer bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, loonvorderingen, problemen inzake arbeidsongeschiktheid, ontslagzaken, ontbindingsprocedures, collectief ontslag, proeftijdbedingen,

ketenbepaling, het aanvragen van werktijdverkorting en de problematiek met betrekking tot de ondernemingsraad.

 

 

 

 

Arbeidsgeschil?

Uw arbeidscontract op laten stellen, aanpassen of checken?

Onze arbeidsjuristen helpen u! 

klik hier

 

 

 

 

 

Vragen of juridische hulp nodig?

 

Daarnaast hebt u misschien vragen over het Arbeidsrecht als het gaat om uw verplichtingen in geval van ziekte,

de mogelijkheid van een ontslag op staande voet, nieuwe vakantie, de verplichtingen van de werkgever ten aanzien van een veilige werkplek en dergelijke. Of wellicht heeft u een ander juridisch probleem of vraag?

 

Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier voor het maken van een persoonlijke afspraak of achterlaten van uw

bericht of vraag. Kies het bestelformulier voor het online of telefonisch bestellen van een juridische dienst.

U kunt online betalen via onze site. Wij zullen uw vraag adequaat en deskundig beantwoorden. U kunt ons tevens bereiken via: info@bergajuridisch.nl en 06-36331675. Zoekt u een ander rechtsgebied? Zie hiervoor onze rechtsgebieden.