Een goede buur of een verre vriend…

 

De bevolkingsdichtheid van Nederland is groot te noemen. We leven en wonen dicht tegen elkaar.

Als bewoners en buren in een kleine setting hebben we – of we het nu leuk vinden of niet – dan ook onvermijdelijk met elkaars

handel en wandel te maken. Geluidsoverlast, wateroverlast, hinder en andere buurtproblemen liggen als snel op de loer.

De wetgever heeft zich hier ook over gebogen en geeft ons als buren diverse belangrijke rechtsregels waar we ons

aan dienen te houden. Die rechtsregels staan bekend onder de noemer burenrecht en zijn te vinden in

het Burgerlijk wetboek, boek 5, artikelen 37 tot en met 59. Het gaat om bevoegdheden en verplichtingen die in acht

moeten worden genomen als naburigen.

 

 

 

Dwingend recht en regelend recht

 

De burenrechtregels zijn helder omschreven. Aan de ene kant geven deze bepalingen dwingende voorschriften waar buren zich aan dienen te houden. Het gaat hier om diverse mogelijke problematische situaties die tussen buren kunnen ontstaan.

Dit noemen we regels van dwingend recht. Toetsing aan dwingend recht wordt streng bekeken.

Echter het gros van mogelijke problematische situaties zijn niet limitatief opgesomd.

Dit noemen we van regelend of aanvullend recht. Bij beoordeling ervan worden minder strenge criteria ter hand genomen.

Ze worden vrijwel getoetst aan het gewoonterecht (recht dat gebruikelijk is in bepaalde buurt, context of situatie over tijd) en

aan het criterium van de redelijkheid en billijkheid. Wat redelijk is in een bepaalde situatie is casuïstisch en verschilt per situatie.

 

 

Burenregels…voor meer dan alleen bewoners

 

Burenrecht geldt niet alleen voor bewoners en buren. Dit is een misvatting.

Vergeet niet dat veel opdrachtgevende woningbouwcorporaties, aannemers, architecten en andere partijen die betrokken zijn

bij de vormgeving en bouw van woningen, te maken hebben bij onderwerpen die het burenrecht raakt.

Bij de bouw van de erfafscheiding of funderingen wordt vaak door betrokken partijen gevraagd waar de perceelgrens

nu eigenlijk ligt. Of waar nu de bekabeling ligt, of hoe het nu zit met de specifieke locaties van rioolpijpen en hoe we

dan gebruik kunnen maken van andermans erf om reparaties uit te voeren.

Het vastgoed recht heeft dan ook te maken met het burenrecht en andersom.

 

 

 

 

Schuurtje van de buren op uw erf?

Overlast door die ene boom?

klik hier

 

 

 

 

Heeft u vragen over het Burenrecht, over wat u plichten zijn en rechten als het gaat om uzelf als bewoner ten opzichte van uw buren?

Of over het Burenrecht in het algemeen? Komt u er onderling niet in alle redelijkheid uit en zoekt u een mediator

om uw conflict op te lossen? Heeft u al een lang lopend conflict met u buren over erfscheiding? Zijn er volgens u onjuiste maten gehanteerd bij een door de buurman neergezet schuurtje dat nu op uw erfafscheiding ligt? Of heeft u nog andere vragen?

 

Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier voor het maken van een persoonlijke afspraak of achterlaten van

uw bericht of vraag. Kies het bestelformulier voor het online of telefonisch bestellen van een juridische dienst.

U kunt online betalen via onze site. Wij zullen uw vraag adequaat en deskundig beantwoorden. U kunt ons tevens bereiken via: info@bergajuridisch.nl en 06-36331675. Zoekt u een ander rechtsgebied? Zie hier voor het overzicht rechtsgebieden.