Extra beschermende bepalingen voor de consument

 

Diverse rechtshandelingen en overeenkomsten gaan over het consumentenrecht.

Denk hierbij o.a. aan: het consumentenkrediet, koop, koop op afstand, colportage, het afsluiten van een energie-

of telefoonabonnement, verzekeringen en regelingen in de reisbranche waar de consument koper of afnemer.
De consument wordt binnen het consumentenrecht ten opzicht van

een professionele aanbieder of verkoper als de ‘rechtspositioneel’ en ‘financieel’ zwakkere gezien.

Veel bepalingen zijn er ten behoeve van extra rechtsbescherming.

 

 

Regels van dwingend recht

 

Daarom heeft de wetgever bepaald dat veel bepalingen in de wet de positie van de consument moeten verstevigen.
Zij hebben daardoor een sterkere rechtspositie verkregen ten opzichte van de professioneel aanbieder of verkoper.

Van deze bepalingen mag niet ten nadelen van de consument worden afgeweken.

Dit noemt men regels van dwingend recht.
Deze consumentenbepalingen zijn te vinden in bij voorbeeld het Burgerlijk wetboek, de Telecommunicatiewet

en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 

 

 

Uw rechten als consument bij verkoper en leverancier afdwingen?

Uw dienstverlener komt zijn verplichtingen niet na?

Uw koper betaalt niet?

klik hier

 

 

 

 

 

Vragen of juridische hulp nodig?

 

Heeft u als Consument een juridisch probleem of conflict met uw dienstverlener of verkoper?

Of bent u misschien een professioneel verkoper die een conflict met een consument heeft?

Heeft u een probleem met u energie- of kabelleverancier? Krijgt u geen compensatie aangeboden door een fout van

uw reisorganisatie? Of wellicht heeft u als consument een andere juridisch probleem of vraag?

Neemt u dan contact met ons op via het  voor het maken van een persoonlijke afspraak of achterlaten van uw bericht of vraag.

Kies het bestelformulier voor het online of telefonisch bestellen van een juridische dienst. U kunt online betalen via onze site.

Wij zullen uw vraag adequaat en deskundig beantwoorden. U kunt ons tevens bereiken via: info@bergajuridisch.nl en 06-36331675. Zoekt u een ander rechtsgebied? Zie hier voor het overzicht rechtsgebieden.