Overeenkomst van huur

 

Onder huur verstaan we het volgende: de ene partij (huurder) verbindt zich gedurende een (on)bepaalde tijd aan een andere partij (verhuurder) om tegen een periodieke huurpenningen een zeker omschreven (onroerend) goed in gebruik te mogen nemen.

De aard van het omschreven goed is bepalend de soort huur.

Daarom is het van het grootste belang een onderscheid te maken tussen de huur en verhuur van:

•woningen
•detailhandelsruimte (in de wet aangeduid als bedrijfsruimte)
•overige bedrijfsruimte en kantoren (in de wet aangeduid als gebouwde onroerende zaken in de zin van art. 7:230a)

 

 

 

Onderscheid in woonruimte en (overige) bedrijfsruimte

 

Een ieder kan het verschil zien tussen detailhandelsruimte (in de wet bedrijfsruimte genoemd) en gewone woonruimte genaamd.

Lastiger wordt het wanneer we een onderscheid willen maken tussen detailhandelsruimten en overige bedrijfsruimten en kantoren.

Overige bedrijfsruimten en kantoren is overigens niet een term die we zullen tegenkomen in het Burgerlijk wetboek.

In wet worden deze gebouwen aangeduid als gebouwde onroerende zaken (art. 7:230 a BW).

 

Onder bedrijfsruimte wordt conform de wet (art. 7:290 lid 2 BW) verstaan:
a. een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf (winkel, kledingzaak, slagerij, groentezaak e.d.), van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is;
b. een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan die krachtens zulk een overeenkomst bestemd is voor de uitoefening van een hotelbedrijf;
c. een onroerende zaak die krachtens zulk een overeenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kampeerbedrijf.

 

Tot de bedrijfsruimte wordt ook steevast gerekend: de onroerende aanhorigheden.

Het gaat daarbij om de behorende grond en de vaak bij, naast of boven de bedrijfsruimte aanwezige woonruimte.

Criteria hiervoor zijn feiten en omstandigheden op de bestemming, gebruik en locatie van de aanhorigheden.

 

Indien een gebouwde onroerende zaak niet aan de wettelijke omschrijving van een bedrijfsruimte voldoet,

maar wordt zij wel gekenmerkt door daarin verrichte bedrijfsactiviteiten met een duidelijke bedrijfsmatige inrichting?

In dat geval valt de gebouwde onroerende zaak in de categorie van overige bedrijfsruimte of kantoren.

In de wet worden dit gebouwde onroerende zaken genoemd (art. 7:230 a BW).

 

 

 

 

Juridische problemen met uw verhuurder?

Uw verplichtingen als verhuurder na laten kijken?

Als huurder problemen met uw verhuurder?

klik hier

 

 

 

 

 

Vragen of juridische hulp nodig op het gebied van het Huurrecht?

 

Heeft u problemen met uw verhuurder of huurder, wilt u een kantoorruimte of particuliere woningen tijdelijk verhuren?

Heeft u algemene vragen over het Huurrecht? Wilt u hiervoor op maat gemaakte contracten? Wilt u uw huurder uit de woning zetten?

Wilt u uw verhuurder houden aan zijn verplichtingen als verhuurder, maar weet u niet hoe? Of heeft u een andere juridisch probleem of vraag? Heeft u hierover vragen, of wilt u hierover juridisch advies inwinnen?

 

Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier voor het maken van een persoonlijke afspraak of achterlaten van uw bericht of vraag. Kies het bestelformulier voor het online of telefonisch bestellen van een juridische dienst.

U kunt online betalen via onze site. Wij zullen uw vraag adequaat en deskundig beantwoorden. U kunt ons tevens bereiken via: info@bergajuridisch.nl n 06-36331675. Zoekt u een ander rechtsgebied? Zie hier voor het overzicht rechtsgebieden.