Uw ongewenste gedrag

 

Het strafrecht geeft het geheel van rechtsregels die bepaalde maatschappelijk of moreel ongewenst of verwerpelijk gedragingen

strafbaar stellen.

Iemand die regels overtreedt of zich niet aan de afspraken houdt, kan te maken krijgen met een sanctie.

In het civiele recht betekent dit vaak dat iemand door de rechter veroordeelt wordt tot het alsnog presteren, tot alsnog

het nakomen van afspraken en verplichtingen, en/of tot het betalen van schadevergoeding.

 

Iemand die nu regels overtreedt die een moreel of maatschappelijk verwerpelijk karakter hebben, daarvan heeft de wetgever

al in het eerste strafrechtboek van Nederland, de Code pénal (ingevoerd in 1810), rechtsregels laten opnemen die dergelijk gedag sanctioneren en bedreigen met straf. We hebben dan te maken met het strafrecht.

 

 

 

 

Verdachte en moet u voorkomen?

Rijbewijs ingevorderd?

klik hier

 

 

Materieel en formeel strafrecht

 

Strafrecht is te verdelen in het materieel en formeel strafrecht.

 

Materieel strafrecht geeft de inhoud van de strafbare norm weer in algemene en bijzondere strafwetten en strafrechtsregels.

Daarbij wordt zo exact mogelijk weergegeven welke gedraging ongewenst is en welke straf daarop van toepassing kan zijn.

Het Wetboek van Strafrecht geeft algemene strafbaarstellingen weer.

Bijzondere strafbaarstellingen vinden we in milieuwetten, verkeerswetgeving en de fiscale- en economische strafwetgeving.

 

Formeel strafrecht – ofwel strafprocesrecht- beschrijft procedurele regels hoe en op welke wijze iemand als verdachte kan worden aangemerkt, wanneer, hoe en onder welke condities er opgespoord mag worden en op welke wijze het openbaar ministerie tot strafvervolging mag overgaan. Ook zijn er bepalingen te vinden die gaan over de zitting, detentie en rechtszekerheid voor de verdachte, zoals het in hoger beroep kunnen komen en waarborgen voor de verdachte in de opsporings- vervolgings- en rechterlijke fase van het strafproces. Hierbij moet u ook denken aan de bevoegdheden die de rechter, de officier van justitie, de reclasseringsambtenaar, of

getuigen en slachtoffers

 

 

Misdrijven en overtredingen

 

Het materiële strafrecht geeft regels die als misdrijven of als overtredingen worden aangeduid.

 

Misdrijven zijn strafbepalingen waarin ernstig strafbaar handelen gesanctioneerd wordt.

Ze worden zowel door de politierechter (alleensprekende rechter) of door een meervoudige kamer

waarin 3 rechters zich over de zaak buigen) afgehandeld.

Overtredingen zijn strafbepalingen die minder ernstig strafbaar handelen sanctioneert.

Ze worden alleen door de kantonrechter (ook een alleensprekende rechter bij de sector kanton bij de rechtbank) afgehandeld.

 

Wanneer een verdachte wordt veroordeelt, dan heeft de rechter veel keuzevrijheid in de soort en hoogte van de opgelegde straf of maatregel. Straffen herbergen een puur vergeldend en preventief element in zich.

Een maatregel wordt opgelegd met vanuit een ander perspectief. Het gaat hier vaak om intrinsieke motieven die passend of

goed zouden zijn voor de verdachte op psychisch, sociaal en maatschappelijk vlak. Vaak hebben maatregelen ook een

cognitief en emotioneel doel: meer kennis en besef creëren bij de veroordeelde van wat hij een ander heeft aangedaan.

 

 

 

Heeft u vragen of juridisch advies nodig over het strafrecht?

 

Bent u verdachte in een strafzaak en wilt u bijstand van een deskundig strafrechtjurist?
Heeft u algemene vragen over het Strafrecht?
Heeft u een dagvaarding ontvangen van de rechtbank en weet u nu niet wat uw rechten zijn?
Wilt u weten of verplicht moet verschijnen voor de zitting? Of wilt u uw rijbewijs terug die u is ontnomen?

Heeft u boete of taakstraf opgelegd gekregen en wilt u in hoger beroep of meent u dat u onterecht bent veroordeeld?
Heeft u hierover overige vragen, of wilt u hierover juridisch advies inwinnen?

 

Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier voor het maken van een persoonlijke afspraak of achterlaten

van uw bericht of vraag. Kies het bestelformulier voor het online of telefonisch bestellen van een juridische dienst.

U kunt online betalen via onze site. Wij zullen uw vraag adequaat en deskundig beantwoorden.

U kunt ons tevens bereiken via: info@bergajuridisch.nl en 06-36331675.

Zoekt u ander rechtsgebied? Zie hier voor het overzicht rechtsgebieden.