Zaken en rechten

 

Het zakenrecht – ook wel genoemd als goederenrecht – geeft rechtsregels omtrent de verhouding tussen

rechtssubjecten en goederen. Het gaat hierbij om regels die de juridische status van goederen bepalen.

Zo worden juridische verhoudingen ten opzicht van een goed weergegeven. Daarbij gaat het om het ontstaan, verkrijging en verlies van het goed. Op goederen kunnen rechten gevestigd zijn, dit noemen wij beperkte rechten.

We lopen nu tegen een aantal afgebakende definitiebehoefte aan.

 

Een goed is een zaak of een recht op een zaak. Een zaak is roerend of onroerend van aard.

Een recht kan op een zaak rusten of op een goed, dus ook op een ander recht. Zo kunnen er verschillende hypotheekhouders

zijn die hun rechten kunnen uitoefenen bij de verkoop van een onroerende zaak. De oudste gaat meestal voor.

 

 

 

 

Uw eigendom overdragen?

Erfdienstbaarheid overdragen?

Andere vragen over het zakenrecht?

klik hier

 

 

 

 

 

Beperkte rechten

 

Een aantal beperkte rechten zijn belangrijk in onze maatschappij: pand- en hypotheek- en opstalrecht, het vruchtgebruik

en verschillende soorten van erfdienstbaarheden, waaronder het recht van overpad.

Ook het recht van eigendom maakt onderdeel uit van het goederenrecht. Dit is het meest exclusieve recht dat een eigenaar heeft.

De eigenaar van een goed kan als geen ander het goed overdragen naar een andere eigenaar of kan zelf het goed bezwaren met

een beperkt recht, zoals het hypotheekrecht.

In beginsel zijn alle goederenrechtelijke rechten absoluut van aard: je kunt ze uitoefenen tegenover een ieder ander.

Dit absolute recht houd daar op waar de rechten van een ander in het geding komen.

Eigenaars van andere woningen in de omgevingen zullen in hun eigen rechten op hun beurt weer gerespecteerd moeten worden.

 

 

Vaak gestelde zakenrechtelijke vragen

 

Bij het zakenrecht kunt u te maken krijgen met legio zaken die juridisch lastig kunnen zijn.

Een aantal veel gestelde vragen die bij veel van onze cliënten leven zijn onder meer:

 

• Hoe kom ik erachter wie eigenaar of bezitter van een goed is?
•e Wie is of zijn dan eigenaar of bezitter?

• Rust er op een goed ook een beperkt recht?

• Hoe en waar kan ik dat nagaan?
• Wie is dan de beperkt gerechtigde of wie zijn dat dan?
• In welke mate wordt mijn eigendomsrecht beïnvloed door dat beperkte recht?

• Welke wettelijke restricties zijn er aan het gebruik van een eigendomsrecht en beperkt recht?

 

 

 

Vragen of juridisch hulp nodig bij uw zakenrechtelijk probleem?

 

Leven bij u dit soort zakenrechtelijke vragen of heeft u andere vragen over het Zakenrecht?

Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier voor het maken van een persoonlijke afspraak of achterlaten van uw

bericht of vraag. Kies het bestelformulier voor het online of telefonisch bestellen van een juridische dienst.

U kunt online betalen via onze site. Wij zullen uw vraag adequaat en deskundig beantwoorden. U kunt ons tevens bereiken via: info@bergajuridisch.nl en 06-36331675.  Zoekt u ander rechtsgebied? Zie hier voor het overzicht rechtsgebieden.