Informatie over onze dienstverlening

 

Via dit menu kunt u informatie over de volgende onderwerpen vinden:

 

• onze dienstverlening

rechtsgebieden

tarieven

werkwijze

algemene voorwaarden

bijzondere voorwaarden

disclaimer

privacy statement

contact

• externe links

 

 

 

Onze dienstverlening

 

BERGA verstrekt juridische diensten aan particulieren en ondernemers.

De juridische terreinen waar wij ons op begeven zijn: het civiele recht, strafrecht en bestuursrecht.
Hierbij verlenen wij juridisch advies, rechtsbijstand en staan u bij in een gerechtelijke procedures op de hieronder

vermelde rechtsgebieden. Daarnaast kunt u uw brief, contract en voorwaarden door ons laten checken, aanpassen en opstellen.

De dienstverlening van BERGA is onder te verdelen in 3 groepen: persoonlijk, telefonisch en online.

 

Persoonlijk juridische diensten

• persoonlijk consult (alleen juridisch advies in het 1e gratis gesprek)

• persoonlijke diensten (persoonlijke diensten op basis van juridisch maatwerk, rechtsbijstand en procesvoering)

 

Telefonisch juridische diensten

• telefonisch consult (juridisch advies)

 

Online juridische diensten

• online consult (juridisch advies)

 

Binnenkort worden onze telefonische en online diensten uitgebreid.

Een aantal diensten zijn wel al beschreven op onze site, maar pas binnenkort verkrijgbaar en te bestellen.

Het gaat hierbij om de volgende diensten:

 

• telefonisch haalbaarheidsonderzoek (uw rechtspositie te bepalen; u ziet waar juridisch uw kansen liggen)

• online checker, aanpasser en opsteller van uw document (brief, contract en voorwaarden)

• online checklist (praktische juridisch tips over alledaagse en soms meer ingewikkelde (aan te schaffen) producten

 

 

 

 

 

1e Persoonlijk consult is altijd gratis!

klik hier

 

 

 

 

Rechtsgebieden

 

 

Onze dienstverlening verlenen wij uit op de volgende rechtsgebieden:

 

consumentenrecht

aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

algemene Voorwaarden

arbeidsrecht

contracten- en verbintenissenrecht

burenrecht

huurrecht

zakenrecht

personen- en familierecht

ondernemingsrecht

vennootschaps- en rechtspersonenrecht

strafrecht

bestuursrecht

sociaal zekerheidsrecht

 

 

Tarieven

 

Onze tarieven zijn op basis van het uurtarief of een vast tarief afhankelijk van de geleverde diensten.

Alle prijzen die wij via onze site presenteren zijn exclusief BTW.

Reiskosten worden berekend op basis van € 0,30 per kilometer. Er worden 2 werklocaties gehanteerd:

Dokkum of Amersfoort voor de berekening van de totale km naar uw (privé of werk) locatie. Afhankelijk waar uw woont wordt de dichtstbijzijnde locatie gehanteerd ter berekening van de totale retourkilometers. Mocht een van onze juristen zich dichter in de buurt van uw locatie bevinden, dan wordt dié locatie als derde mogelijk startpunt gehanteerd.

 

Een 1e persoonlijk consult is gratis!

U betaalt alleen voor vervolgconsulten. Telefonische en online diensten bestelt en betaalt u geheel en al online.

Facturen zijn er in de vorm van een voorschotfactuur en een eindfactuur. Tussentijds -bij doorlopende dienstverlening –

facturen wij 2-wekelijks.

 

 

Werkwijze

 

Via onze werkwijze kunt u exact lezen wat de (administratieve) procedure is van hoe u onze diensten kunt bestellen of op welke

wijze u afspraken kunt maken voor onze persoonlijke dienstverlening. Onze voorwaarden zijn hierin verwerkt.

U weet bij het lezen van onze werkwijze precies waar u aan toe bent en waar u op kunt rekenen.

 

 

Algemene en bijzondere voorwaarden

 

De algemene voorwaarden beschrijven voorwaarden die op al onze diensten van toepassing zijn.

De bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op onze bestel- en betaaldiensten online: telefonische en online diensten.

 

 

Disclaimer

 

Via onze disclaimer kunt u onderwerpen lezen waar wij géén of beperkte aansprakelijkheid voor nemen.

Dit raakt ook aan informatie die u op onze site kunt vinden of informatie over onze dienstverlening die u op sites van

derden kunt lezen.

 

 

Privacy statement

 

Wanneer u onze site bezoekt, een bestelling heeft geplaatst of een afspraak voor een persoonlijke dienst heeft gemaakt, dan

dient u uw persoonlijke gegevens achter te laten voor contact en verder voor ons bruikbare ondersteunende dienstinformatie.

Gebruik van onze site gaat met automatisch gebruikmaken van cookies, die puur functioneel van aard zijn: de site inhoud, site presentatie en afspraak, bestel -en betaalprocessen werken daardoor beter.

 

 

Auteurs- en merkenrecht

 

Alle informatie die op onze site zichtbaar is of zichtbaar is op sites (met toestemming geplaatste links en informatie)

van derden, zijn onderhevig aan en beschermd door het auteursrecht (copyright). Symbolen en logo’s die wij gebruiken

op onze site zijn onderhevig aan en beschermd door het merkenrecht.

Dit betekent dat kopiëren van tekst en gebruik van symbolen op onze site – zonder onze uitdrukkelijke toestemming – strafbaar is.

 

 

Contact

 

U kunt ons het bereiken via ons telefoonnummer, emailadres en het contactformulier.

Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar van 9 tot 17.00 uur.

 

 

Externe links

 

BERGA juridische diensten beveelt de volgende algemene juridische sites aan voor nadere studie en algemene kennis:

 

www.rechtspraak.nl

www.recht.nl

www.juridischdagblad.nl

www.weselect.com

 

 

 

 

Meer weten over onze dienstverlening?

 

 

persoonlijk juridische diensten

telefonisch juridische diensten

online juridische diensten

rechtsgebieden

 

tarieven

werkwijze

algemene voorwaarden

bijzondere voorwaarden

disclaimer

privacy statement

auteurs- en merkenrecht

contact