Inperking bijstandsboetes door gemeenten

De Centrale Raad van Beroep (CRvB): inperking oplegging bijstandsboetes

De Centrale Raad van Beroep besliste dat de hoogte van een bijstandsboete zo moet worden vastgesteld,
dat een betrokkene deze binnen een redelijke termijn kan betalen, met een maximale termijn van twee jaar.
Zo wordt voorkomen dat het opleggen van een boete tot gevolg heeft dat een betrokkene zeer langdurig op het
absolute minimum moet leven. In deze uitspraak wordt ook grove schuld als mate van verwijtbaarheid voor het eerst
toegepast. In navolgende uitleg komt deze inperking bijstandsboetes aan de orde. (bron: recht.nl)
Uitleg beperking
Met dit ingrijpen geeft de CRvB het signaal aan gemeenten en samenwerkende instanties af om een boete niet lichtvaardig op te
leggen aan een bijstandsgerechtigde en dat buiten de wettelijke bevoegdheden daartoe, gekeken dient te worden naar de
persoonlijke financiële draagkracht. Als betrokkene daardoor te lang in de bijstand zal verkeren, zal dit niet alleen in het
nadeel van de bijstandsgerechtigde zijn; het zal de gemeenten en samenwerkende instanties uiteindelijk meer geld gaan kosten.
Het mes snijdt dus aan meerdere kanten bij het opleggen van een boete.
Dit is uiteraard onverlet dat een bijstandsgerechtigde zich – net als ieder andere burger – dient te houden aan zijn wettelijke verplichtingen. Zoals het netjes opgeven van inkomen bij de Belastingdienst en geen verborgen inkomsten er op na houden.
Voor de bijstandsgerechtigde geldt verder in het bijzonder zoals
die uit de Participatiewet voortvloeien. Deze wet valt onder het zogenaamde sociale zekerheidsrecht en het bestuursrecht
geeft hiertoe algemene regels als het gaat om bezwaar en beroep.

Vragen, juridisch advies nodig?

 

Mail of bel ons: info@bergajuridisch.nl / 06-36331675

Contact


BERGA juridische diensten

voor

particulieren & ondernemers

diensten

persoonlijke diensten

telefonische diensten

online diensten

juridische terreinen

civiele recht

bestuursrecht

strafrecht

bereikbaarheid

contactformulier (bericht/maken afspraak)

bestelformulier (telefon./online diensten)

info@bergajuridisch.nl

06-36331675 (van 9.00 tot 17.00 uur)ContactformulierBestelformulier