Is een inschattingsfout en roekeloosheid hetzelfde?

Inschattingsfout en roekeloosheid of opzet

 

Een medevennoot van een kwekerij komt met zijn hand in een houtversnipperaar en raakt als gevolg daarvan arbeidsongeschikt.

De AOV-verzekeraar weigert dekking, omdat sprake zou zijn van roekeloos handelen. Is een inschattingsfout en roekeloosheid hetzelfde?

 

In de veiligheidsvoorschriften wordt expliciet vermeld dat men gezicht, handen en voeten zo ver mogelijk verwijderd

dient te houden van het laad- en versnipperingsmechanisme terwijl de machine in werking is. Dat de benadeelde zijn

hand te dicht bij het mechanisme van de versnipperaar heeft gebracht terwijl de machine in werking was staat vast.

De vraag waar het in deze procedure om draait is of dit als roekeloos moet worden gekwalificeerd. Dit laatste wordt

namelijk door de verzekeraar uitgesloten van dekking, zoals in vrijwel alle verzekering daarnaast ook opzet wordt

uitgesloten. Dit staat in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 952.

 

Wat is roekeloos?

Om hierover duidelijkheid te krijgen grijpen we even terug op wat de Hoge Raad hier eerder over oordeelde en wat de

Parlementaire geschiedenis (de strekking en doel van 7:952) hierover zegt.

 

De Hoge Raad:

‘De verzekeraar kan alleen met succes een beroep doen op eigen schuld van de verzekerde als sprake is van ernstige

onzorgvuldigheid in de vorm van opzet of roekeloosheid. Het is in beginsel aan de verzekeraar om te bewijzen dat de schade door opzet of roekeloosheid is ontstaan.’

 

De Parlementaire geschiedenis:

‘dat het bij roekeloosheid moet gaan om ‘een in laakbaarheid aan opzet grenzende vorm van schuld’.

Voor het antwoord op de vraag of sprake is van roekeloosheid zijn alle omstandigheden van het geval en

met name de toedracht van het ongeval van belang.’

 

De rechter

Het moet dus gaan om ernstige onzorgvuldigheid wil het als roekeloos gekwalificeerd kunnen worden.

In deze casus heeft de benadeelde zelf verklaard dat sprake was van een inschattingsfout voor wat betreft de afstand tot het mechanisme van de versnipperaar, waarbij wellicht de nieuwe bril die hij kort voordat het ongeval plaatsvond kreeg en waar hij (kennelijk) nog aan moest wennen, een rol heeft gespeeld.

De rechtbank oordeelt dat – in het licht van deze omstandigheden – dat weliswaar sprake is van zeer onverstandig handelen,

maar dat de gedraging niet als een ‘in laakbaarheid aan opzet grenzende vorm van schuld’, heeft te gelden.

Er is simpelweg sprake van een ernstige inschattingsfout.

 

De praktijk

Deze uitspraak bevestigt dat het voor de verzekeraar niet eenvoudig is om roekeloosheid aan te tonen.

Een verzekerde kan zich bij alledaagse risico’s gemakkelijk aan een nalatigheid of onvoorzichtigheid schuldig

maken zonder dat dit gevolgen heeft voor de dekking.

 

 

Vragen, juridisch advies nodig?

 

Laat ons weten via de website of mail ons: info@bergajuridisch.nl

 

Contact


BERGA juridische diensten

voor

particulieren & ondernemers

diensten

persoonlijke diensten

telefonische diensten

online diensten

juridische terreinen

civiele recht

bestuursrecht

strafrecht

bereikbaarheid

contactformulier (bericht/maken afspraak)

bestelformulier (telefon./online diensten)

info@bergajuridisch.nl

06-36331675 (van 9.00 tot 17.00 uur)ContactformulierBestelformulier