Ontslag door social media bericht partner?

Ontslag door social media bericht partner?

 

Dat negatieve uitlatingen van een werknemer op social media – waarin hij gelinkt kan worden met zijn werkgever –

tot ontslag kan leiden is bekend.

Maar wat nu als de werknemer niet, maar diens partner die negatieve berichtgeving heeft geplaatst.

De werknemer word ontslagen, mag dit?

 

De aanleiding

 

De werknemer kwam in aanmerking voor een managementfunctie.

De werknemer werkte 25 in goede dienst voor zijn werkgever.

Daarvoor diende hij buiten Aruba werkervaring op te doen. Dit weigerde hij.

Zijn vrouw ontplofte van boosheid en verstuurde diverse negatieve bedreigende berichten via social media richting de werkgever.

Onder andere deze opmerking:

“You mess with my family, I will eat you alive.”

 

De rechter

 

Een Arubaanse rechter buigde zich over deze zaak.

De werkgever vorderder namelijk ontslag van de werknemer.

De werkgever voerde aan dat de functie van de werknemer zou worden opgeheven.

Dit vond de rechter uiteraard niet geloofwaardig nu hij de werknemer juist carriëre wilde laten maken in een hogere functie.

Het tweede argument van de werkgever om de werknemer te ontslaan, was het feit dat hij niet de berichten van zijn vrouw

op social media verwijderde. Hiertoe had de werkgever hem diverse malen verzocht.

 

De rechter geeft aan dat het ontslag niet kan plaats vinden.

De volgende overwegingen spelen daarbij een rol.

Zo had de werkgever zich niet voldoende ingespand om een vervangende functie te regelen.

Er was ook geen onherstelbare verstoorde relatie, anders dan de verstoordheid die de werkgever met zijn ontslag

van de werknemer, zelf in het leven heeft geroepen. Ieder draagt dus zijn eigen schuld. Hier komt bij dat de werknemer

zich altijd als een goed werknemer heeft gedragen.

Met gesprekken onderling had dit makkelijk opgelost kunnen worden.

De rechter maakt ten slotte nog een interessante opmerking over de acties van diens partner.

 

Let op wat je op social doet!

 

De rechter geeft aan dat de werknemer weliswaar verwijtbaar heeft gehandeld door de berichtgeving over de

werkgever niet tijdig te verwijderen, maar dat de berichtgeving opzichzelf begrijpelijk is, gezien het onterechte,

en onvoorziene ontslag. In dit bijzondere geval oordeelt de rechter dus dat het ontslag onterecht is.

 

Het feit dat de rechter deze omstandigheid meeneemt in zijn beslissing, betekent in feite dat je als werknemer niet

alleen scherp moet letten op wat jezelf zoal op social media deelt, óók word hij aangeraden het social media gedrag

van je partner, vrienen of familie te screenen op negatieve uitlatingen richting zijn werkgever. Daarmee wordt jouw ‘goed werknemerschap’ dus uitgebreid in de privésfeer. Hoe zich dit nu verhoudt tot het recht op privacy, is een interessante

gedachte die verder uitgekristaliseerd moet worden via de rechtspraak.

 

Nu zal dit niet vaak voorkomen, maar als er aanwijzingen zijn, handel dan direct.

De rechter kan het eerdere ontslag van de werknemer in een andere casus namelijk wel eens als rechtsgeldig gaan bestempelen.

Let dus op als goed werknemer!

 

 

Juridisch advies over arbeidsrechtelijke kwesties?

 

www.bergajuridisch.nl

info@bergajuridisch.nl

 

Contact


BERGA juridische diensten

voor

particulieren & ondernemers

diensten

persoonlijke diensten

telefonische diensten

online diensten

juridische terreinen

civiele recht

bestuursrecht

strafrecht

bereikbaarheid

contactformulier (bericht/maken afspraak)

bestelformulier (telefon./online diensten)

info@bergajuridisch.nl

06-36331675 (van 9.00 tot 17.00 uur)ContactformulierBestelformulier