Startende ondernemer? Kom juridisch beslagen ten ijs!

Startende ondernemer? Kom juridisch beslagen ten ijs!

 

 

Belangrijke juridische zaken

 

Als startende ondernemer zijn er veel onderwerpen die je aandacht opeisen: vormgeving (en bijstellen) van je ondernemersplan, voldoen aan opleidings- en kwalificatievereisten, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), kiezen van een bedrijfsnaam, lanceren van een website, uurtarief…etc. Allemaal vitale onderdelen van je onderneming.

Voor het (goed kunnen) doen van zaken met je wederpartij, zorgen voor de continuïteit van je bedrijf en bescherming

daarvan is het daarom uiterst belangrijk dat je deze met juridische waarborgen omkleed. Je komt dan goed beslag ten ijs, zeker als het gaat om het opstellen van algemene voorwaarden, contracten en je wapenen tegen wanbetalers.

 

Algemene voorwaarden, wanbetalers en contracten

 

Denk alleen al aan het opstellen van algemene voorwaarden en inkoop- of samenwerkingscontracten.

Op deze pagina’s vertellen we welke juridische kwesties gangbaar zijn en hoe jij je als startende ondernemer hiertegen kunt beschermen. Er zijn vele juridische kwesties waar je mee te maken krijgt, als starter en in de fase daarna.

Omwille van de eenvoud kunnen we hier niet alle mogelijke juridische hete hangijzers bespreken.

Vandaar dat we er een paar uitlichten waar je als starter (of je wilt of niet) mee te maken zult krijgen.

Dit in de vorm van een 3-luik:

 

1. Stel goede algemene voorwaarden op / week 1

2​. Weet hoe jij je kunt wapenen tegen wanbetalers /week 2

3. Opstellen van juridische contracten / week 3

 

 

 

Algemene voorwaarden, wat heb ik daaraan?

 

Algemene voorwaarden zijn er om de verwachtingen te managen. Hierin leg je alle wederzijdse rechten

en verplichtingen tussen koper en verkoper vast. Denk daarbij onder meer aan de betaaltermijn, garantiebepalingen,

levertijd en wat jij moet doen als er iets misgaat.

 

Om te voorkomen dat je dergelijke zaken bij ieder contract opnieuw moet bespreken,

is het handig om deze zaken vast te leggen in een standaard document: jouw algemene voorwaarden.

 

Belangrijk hierbij is dat je de voorwaarden duidelijk omschrijft; anders kan iedere partij deze punten op een andere manier interpreteren. In de praktijk zorgt dat nog wel eens voor ellende.

Concrete algemene voorwaarden voorkomen discussies en juridisch getouwtrek – iedereen weet vanaf het begin waaraan hij toe is – en ze maken het zakendoen daardoor een stuk duidelijker. Niet alleen voor nu, maar ook geeft dit houvast voor de toekomst.

 

 

Hoe gebruik ik mijn algemene voorwaarden?

 

In de praktijk gebruiken veel ondernemers hun algemene voorwaarden niet op de juiste manier,

waardoor alsnog conflicten met klanten of leveranciers kunnen ontstaan.

Daarom geven wij jou hieronder 4 tips op het gebied van algemene voorwaarden:

 

1. Gebruikmaken van zelfgemaakte voorwaarden

 

Het komt vaak voor dat startende ondernemers voorwaarden van hun collega’s kopiëren.

Niet alleen maak je dan schuldig aan inbreuk op diens intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht);

ingeval je deze op je website gaat plaatsen, zal google dergelijke inbreuken constateren en jouw daardoor

‘strafpunten’ geven in de ranking en indexering van je site.

Naast het feit dat er een civielrechtelijke procedure tegen je aangespannen kan worden door de

rechthebbende is het google-technisch op zijn zachts gezegd: niet wijs.

 

Er is niets mis mee algemene voorwaarden van je concullega ’s te bekijken en voor jezelf daaruit

een sjabloon te halen als blauwdruk voor je eigen voorwaarden.

Maar maak ze zelf en laat deze bij voorkeur checken door een juridisch adviesbureau.

Je weet dan zeker dat je geen regels overtreedt.

 

2. Deel jouw voorwaarden op tijd met de klant

 

Jouw klant hoort de algemene voorwaarden te ontvangen vóór jullie een deal sluiten. Overhandig deze voorwaarden het liefst persoonlijk. Op die manier kan er geen misverstand bestaan over de ontvangst. Verstuur je jouw offerte digitaal?

Stuur dan de algemene voorwaarden dan direct mee en vraag de klant (link) om een bevestiging.

Kun je de algemene voorwaarden niet overhandigen? Meld dan aan de klant dat jouw algemene voorwaarden op

de samenwerking (en evt. overeenkomst(en)) van toepassing zijn en waar deze voorwaarden ter inzage liggen

(en dat je op verzoek deze documenten kosteloos met hem/haar kunt delen).

Je kunt je voorwaarden ook bij de Kamer van Koophandel deponeren.

 

Je moet je altijd realiseren dat de voorwaarden waar je gebruik van maakt, dat deze een belangrijk onderdeel zijn van je totale dienstverlening. Onder die voorwaarden verleen bij voorbeeld je diensten of (ver)koop je producten.

Het is daarom van belang dat in elk contract wat je gebruikt, dat je daarin verwijst naar de algemene voorwaarden,

zodat deze integraal onderdeel uitmaken van je contract.

Wees te allen tijden: alert, duidelijk en op tijd als het gaat om verstrekking van je voorwaarden aan je (potentiële) klant.

Ben je niet op tijd en duidelijk in verstrekking van je voorwaarden naar je klant, dan maken ze in beginsel

géén onderdeel uit van je contract. De klant in kwestie kan deze dan buiten toepassing laten.

 

3. Vermeld de voorwaarden in jouw offerte

 

In de offerte hoort duidelijk te staan dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de samenwerking, bestelling of het onderliggende (mogelijke) contract. Doe je dat niet? Dan kan een zogenoemde ‘battle of forms’ ontstaan:

beide partijen claimen dat hun eigen voorwaarden van toepassing zijn op de deal. Communiceer hierover.

 

4. Blijf redelijk in jouw voorwaarden

 

De wet gaat altijd vóór de algemene voorwaarden. Jouw aansprakelijkheid is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, Boek 6.

Daarin staat onder meer een zwarte lijst van verboden uitsluitingen (artikel 6:236 BW).

Je kunt je aansprakelijkheid daarom ook nooit geheel uitsluiten in je voorwaarden.

Letselschade mag je bijvoorbeeld niet uitsluiten. Doe je dat toch in jouw voorwaarden, dan geldt die bepaling juridisch gezien simpelweg niet. Ze zijn juridisch gezien nietig en hebben om die reden nooit bestaan.

 

Er bestaat ook een grijze lijst van uitsluitingen: artikel 6:237 BW.

Deze punten mag je wel gebruiken, op voorwaarde dat je kunt aantonen dat ze niet onredelijk zijn.

Deze lijst is in feite vernietigbaar. Ze zijn geldig, tenzij de wederpartij de nietigheid ervan inroept.

Naast deze wettelijke uitganspunten, ben je vrij in de samenstelling van je voorwaarden.

Het is in algemene zin wel raadzaam te kijken wat er in je branche gebruikelijk is om op te nemen.

Als je bijvoorbeeld een uurtarief hanteert wat brancheoverstijgend is en derhalve niet gebruikelijk,

dan zul je je concurrent eerder in de kaart spelen bij je doelgroep dan hem te slim af te zijn.

 

 

Hoe kom ik aan goede algemene voorwaarden?

 

Naast de optie ze zelf te maken (dat hangt af van de uniekheid van je product), kun je jouw evt. branchevereniging benaderen.

Zij hebben deze standaardvoorwaarden al juridisch getoetst en gedeponeerd. Je kunt deze voorwaarden dus veilig gebruiken.

Maar let op: zo’n branchespecifiek model van standaardvoorwaarden blijft natuurlijk wel generiek en is (nog)

niet volledig toegespitst op jouw bedrijf. Laat ze tenminste checken door een ter zake kundig iemand.

 

 

Volgende week op onze site:

 

Deel 2: wat kun je doen bij wanbetaling?

 

 

Juridisch advies nodig?

 

Je kunt je laten informeren en adviseren in het laten checken, opmaken en toetsen van je voorwaarden.

Wij verstrekken naast persoonlijke juridische adviezen, juridische diensten op maat, zoals het opmaken van voorwaarden.

Zoek je persoonlijk en deskundig advies met de opmaak van diensten op maat?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA: www.bergajuridisch.nl

Vragen? info@bergajuridisch.nl

Contact


BERGA juridische diensten

voor

particulieren & ondernemers

diensten

persoonlijke diensten

telefonische diensten

online diensten

juridische terreinen

civiele recht

bestuursrecht

strafrecht

bereikbaarheid

contactformulier (bericht/maken afspraak)

bestelformulier (telefon./online diensten)

info@bergajuridisch.nl

06-36331675 (van 9.00 tot 17.00 uur)ContactformulierBestelformulier