Wanbetalers? Reken ermee af!

Juridisch beslagen ten ijs als ondernemer

 

Als startende ondernemer zijn er veel onderwerpen die je aandacht opeisen: vormgeving (en bijstellen) van je ondernemersplan, voldoen aan opleidings- en kwalificatievereisten, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), kiezen van een bedrijfsnaam, lanceren van een website, uurtarief…etc. Allemaal vitale onderdelen van je onderneming.

Voor het (goed kunnen) doen van zaken met je wederpartij, zorgen voor de continuïteit van je bedrijf en bescherming

daarvan is het daarom uiterst belangrijk dat je deze met juridische waarborgen omkleed.

 

Algemene voorwaarden, wanbetalers en contracten

 

Denk alleen al aan het opstellen van algemene voorwaarden en inkoop- of samenwerkingscontracten.

Op deze pagina’s vertellen we welke juridische kwesties gangbaar zijn en hoe jij je als startende ondernemer hiertegen kunt beschermen. Er zijn vele juridische kwesties waar je mee te maken krijgt, als starter en in de fase daarna.

Omwille van de eenvoud kunnen we hier niet alle mogelijke juridische hete hangijzers bespreken.

Vandaar dat we er een paar uitlichten waar je als starter (of je wilt of niet) mee te maken zult krijgen.

Dit in de vorm van een 3-luik:

 

1. Stel goede algemene voorwaarden op / week 1 /

2​. Weet hoe jij je kunt wapenen tegen wanbetalers /week 2  / (deze week)

3. Opstellen van juridische contracten / week 3 /

 

 

 

Wanbetalers: 7 tips om ermee af te rekenen

Ondernemers en ZZP’ers regelen de betaling vaak door het sturen van facturen.

Maar wat als het bedrag op de afgesproken datum nog niet is overgemaakt?

De tips in dit artikel kunnen langdurig gesteggel en een gang naar de rechter voorkomen.

 

 

1. Inventariseer het klantenrisico

 

Het is raadzaam om bij het aannemen van opdrachten ter controle eerst het klantenrisico te inventariseren.

Je kunt dit bijvoorbeeld doen door je als ondernemer aan te sluiten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel,

waar voornamelijk wordt gekeken naar betalingsachterstanden bij leningen, abonnementen en andere langlopende betalingen. Daarnaast zijn er meerdere particuliere initiatieven in het leven geroepen, veelal gekoppeld aan incassobureaus.

Indien je voor zaken in overleg bent met een nieuw incassobureau kan het geen kwaad eens te informeren of zij

ook beschikken over een zogenaamde ‘zwarte lijst’. Handig is ook om altijd eerst even te checken of je wederpartij

wel in het Handelsregister van de KvK staat ingeschreven.

 

2. Vermeld je betalingstermijn op de factuur

 

Een factuur moet aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen. Het toevoegen van een factuurdatum en de

betalingstermijn is er daar één van. Wanneer je duidelijk vermeldt op welke dag de factuur is opgesteld en wanneer

de betaling uiterlijk dient te geschieden, kan daarover geen onduidelijkheid over bestaan.

De gemiddelde betalingstermijn ligt tussen de veertien en dertig dagen, tenzij een afwijkende termijn is opgenomen in

de algemene voorwaarden of als je andere afspraken met de opdrachtgever hebt gemaakt. Lees hier aan welke andere

voorwaarden jouw facturen nog meer moeten voldoen.

 

3. Stuur een eerste herinnering

 

Indien je na deze termijn nog steeds geen betaling hebt mogen ontvangen, kun je de klant of opdrachtgever een

eerste herinnering sturen. Het is slechts een ‘friendly reminder’; de toon van het bericht is zakelijk, maar vriendelijk

en niet al te dwingend. Je weet namelijk nog niet waarom er een betalingsachterstand is opgetreden.

 

Wellicht was de betreffende collega van de financiële administratie met vakantie of kwam de factuur per ongeluk

ergens onderop een stapel terecht. Noem in de betalingsherinnering dan ook geen nieuwe betalingstermijn.

Vaak weet de geadresseerde al wel dat hij in gebreke is gebleven en dat hij nu zo spoedig mogelijk alsnog moet betalen.

 

4. Neem telefonisch contact op

 

Als je een week na het versturen van de eerste herinnering geen reactie hebt gekregen (en het bedrag ook niet is

bijgeschreven op jouw zakelijke rekening), is het tijd voor de volgende stap. Je gaat de klant er nogmaals aan herinneren

dat er nog een rekening uitstaat. Het beste is dan in principe om eerst even te bellen.

Een dergelijke persoonlijke benadering staat vriendelijker dan een vervolgbrief en dat vergroot de kans op een snelle betaling.

Vaak kom je dan al te weten wat de reden is van uitblijven van betaling van je factuur.

 

5. Stuur een tweede herinnering

 

Kun je de klant met geen mogelijkheid telefonisch te pakken krijgen of wordt de mondelinge belofte om de

betaling alsnog zo snel mogelijk te voldoen niet nagekomen? Dan mag je een tweede betalingsherinnering sturen.

Hoe begrijpelijk ook: weersta de verleiding om je frustratie te uiten op papier en blijf in de brief zakelijk en beleefd,

maar wees wel heel duidelijk naar de ontvanger toe: als de situatie nu niet snel wordt opgelost, ben je genoodzaakt

tot het nemen van verdere juridische stappen.

 

6. Schakel een juridisch adviesbureau of incassokantoor in

 

Nog steeds geen reactie? Dan kun je niet anders dan een juridisch adviesbureau of incassobureau inschakelen.

Zij stellen jouw wederpartij in gebreke.

Dit is een eerste vereiste juridische actie om tot verdere juridische dwangmiddelen te kunnen overgaan.

Uiteindelijk dient je wederpartij in verzuim te zijn in de nakoming van jullie afspraken, zodat jij

wettelijke maatregelen kunt laten nemen door jouw juridisch adviseur of incassokantoor.

Bij voorbeeld door een incassodagvaarding te laten betekenen bij jouw wederpartij.

 

7. Stap naar de rechter zonder advocaat

 

De laatste stap is de gang naar de rechtbank. Zorg voor een zakelijke rechtsbijstandsverzekering of huur een juridisch adviseur in.

Een rechtsbijstandsverzekering sluit je voor minimaal 1 jaar af.

Je kunt ervoor kiezen incidenteel een adviseur in te huren.

Dit is een kwestie van wat je voorkeur heeft in persoonlijk opzicht en welk bedrag je daarvoor over hebt.

Een advocaat is vaak niet nodig omdat jezelf (in persoon) vorderingsbedragen tot € 25.000 voor de kantonrechter

(=onderdeel van de rechtbank) kunt brengen.

Daarom kan een jurist en juridisch adviseur dit voor je doen en je daarbij bijstaan.

Die helpt je met het sturen van een dagvaarding, waarmee je de klant voor de rechter daagt.

 

Een dagvaarding vermeldt gedetailleerd wat iemand eist, de onderbouwing van de eis, de bewijzen waarover men

beschikt en waarom de gedaagde partij wordt aangesproken. Gelukkig komt het in de meeste gevallen niet zover en

wordt de betaling, al dan niet met enige vertraging, alsnog voldaan.

Dit, omdat overleg tussen je vriend, vriendin of juridisch adviseur en je wederpartij vaak ook vruchten afwerpt in deze

fase en zo alsnog tot overeenstemming wordt gekomen.

 

 

 

Volgende week:

 

Hoe stel ik een juridisch contract op?

 

Juridisch advies nodig?

 

Als startende ondernemer is het aan te raden gebruik te maken van een incassobureau of juridisch advieskantoor.

Gebrek aan juridische kennis ingeval van wanbetaling is vaak een valkuil. Op momenten dat er niet of niet tijdig wordt

betaald door je wederpartij dien je juridisch gezien de juiste acties in de juiste volgorde te initiëren.

Laat je dit na of ben je daarin niet duidelijk genoeg, dan vis je (vaak) naast het net.

BERGA juridische diensten kan u helpen inzake wanbetaling: www.bergajuridisch.nl naast juridisch advies verstrekt

zij persoonlijke diensten op maat, telefonische en online diensten op het gebied van:

 

-privaatrecht (civiel recht, o.a. algemene voorwaarden, incasso, huur, arbeid en

contractenrecht);

-strafrecht

-bestuursrecht

-sociaal zekerheidsrecht

 

Voor juridisch advies of vragen, mail ons: info@bergajuridisch.nl

Contact


BERGA juridische diensten

voor

particulieren & ondernemers

diensten

persoonlijke diensten

telefonische diensten

online diensten

juridische terreinen

civiele recht

bestuursrecht

strafrecht

bereikbaarheid

contactformulier (bericht/maken afspraak)

bestelformulier (telefon./online diensten)

info@bergajuridisch.nl

06-36331675 (van 9.00 tot 17.00 uur)ContactformulierBestelformulier