loader

Algemene Voorwaarden

 

Eén document 

In algemene voorwaarden worden bepalingen opgenomen die jij als ondernemer van toepassing wilt verklaren op de contracten die je gaat afsluiten met je wederpartijen. Al die bepalingen tezamen kunnen dan samengebundeld worden in één document, de set van algemene voorwaarden. In deze set van voorwaarden worden juridische inhoudelijke én praktische/procedurele zaken geregeld.

Ter handstellen

In alle gevallen dient u uw algemene voorwaarden duidelijk en expliciet aan uw wederpartij aan te reiken of er expliciet naar te verwijzen (ter handstellen). Voor hem moet duidelijk zijn dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op het onderliggende contract tussen u beiden. Uw wederpartij moet ze dus hebben kunnen inzien vóór het tekenen van het contract, of vóór het accepteren van uw aanbod of offerte. Is dat niet het geval, dan zijn ze niet van toepassing op het contract, de offerte of aanbod.

Toepasselijk op al je contracten

Onderwerpen waar je als ondernemer (dus ook zzp’ers) geregeld mee te maken krijgt als je zakendoet en contracten afsluit (dus afhankelijk van jouw bedrijf, onderneming en dienstverlening), zoals in geval van het opmaken en afsluiten van een overeenkomst van opdracht, koopcontract, of het afsluiten van hypotheekcontract, huurcontract of arbeidscontract, dienen dan ‘vertaald’ te worden in heldere en begrijpelijke bepalingen.

Doe je zaken met een consument of ondernemer?

Heb je als ondernemer te maken met een andere ondernemer (B2B) of met een consument (B2C)? Dat maakt nogal een verschil bij de opmaak van de algemene voorwaarden. Voor consumenten gelden veelal wettelijke regels waarvan niet mag worden afgeweken. Doe je zaken met een andere ondernemer? Dan heb je het stuk makkelijker, want het merendeel van de wettelijke bepalingen zijn van regelend recht: er mag van worden afgeweken.

Ook voor ZZP’ers?

Wij krijgen nogal eens de vraag of het juridisch wijs is om als ZZP’er ook algemene voorwaarden te gebruiken. Vaak denken zij, dat nu zij een ‘kleine’ onderneming runnen, het juridisch gezien geen meerwaarde zou hebben om algemene voorwaarden te laten opstellen. Die gedachtegang is onjuist. Immers ook als ZZP’er heb jij te maken met klanten, of dat nu ook ondernemers of consumenten zijn. Juridisch gezien maakt het in dat opzicht geen verschil of je nu een kleine onderneming (eenmanszaak) of een groot conglomeraat met verschillende divisies hebt (zoals een multinational als Unilever). Een contract is en blijft immers een contract en een afspraak is en blijft een afspraak.

Wettelijke vereisten

Het maken van juridische voorwaarden steekt juridisch nauw, want een algemene voorwaarden moet voldoen aan wettelijke vereisten. Voldoet een bepaling daar niet aan, dan kun je er als ondernemer geen beroep op doen.

Waarom algemene voorwaarden opstellen?

De meest in het oog springende reden voor veel ondernemers is, om je aansprakelijkheid te beperken of geheel uit te sluiten in bepaalde situaties. Maar er staan uiteraard meer onderwerpen waar je vaak mee te maken krijgt als ondernemer.

De onderwerpen en bepalingen die wij o.a. in algemene voorwaarden integreren en uitwerken gaan over de volgende zaken:

 

 

Voorbeelden & toepassingen

Algemene voorwaarden zijn o.a. van belang bij de volgende juridische toepassingen:

Als ondernemer kunt u in principe aansprakelijk worden gesteld voor alle directe en/of indirecte schade, tenzij u deze beperkt of uitsluit. Voor ondernemers en consumenten gelden veelal verschillende wettelijke bepalingen waarvan wel of niet van mag worden afgeweken via de algemene voorwaarden;

Veelal geldt er een betalingstermijn van 14-30 dagen in het geval u zaken doet met een andere ondernemer. Betreft het een consument, dan geldt veelal een termijn van 14 dagen. Hiervan kan via algemene voorwaarden worden afgeweken;

Is er sprake van een consumentenaankoop? Dan gelden de dwingendrechtelijke en beschermende bepalingen van het wetboek. Daarvan afwijken via algemene voorwaarden kan alleen in sommige gevallen. Zo geldt bij een consumentenaankoop in een webshop een herroepingstermijn van 14 dagen na de dag van ontvangst van de aankoop op het afleveradres van de consument. In sommige gevallen en voor sommige dienstverleners is echter geen annuleringstermijn van toepassing;

In de algemene voorwaarden wordt dan aangeven wanneer er sprake is van overmacht en de wederpartij geen recht op levering van diensten/producten. Dit levert dan ook geen tekortkoming in de nakoming van het contract op;

Handelt u als ondernemer in de in- en verkoop van goederen? Dan is het verstandig om in uw algemene voorwaarden uit te leggen wat u verstaat onder eigendom en in welke gevallen u aanspraak maakt op eigendomsvoorbehoud (het onder u houden van de aangekochte zaak). Uw wederpartij wordt zo aangemaand en in feite gedwongen om de nota betalen, zodat hij alsnog de aangekochte zaak van u ter beschikking krijgt;

Doe je zaken met consumenten? Let dan goed op wat betreft het hanteren van garantietermijnen. In de algemene voorwaarden dient helder te zijn onder welke omstandigheden garantie geclaimd kan worden. In dat geval gelden de dwingendrechtelijke bepalingen waarvan vaak niet kan worden afgeweken. Doe je zaken met een ondernemer? Dan heb je meer ruimte om daarvan af te wijken in de algemene voorwaarden.

Nog geen algemene voorwaarden?

Aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht beperken?

Juridisch advies of rechtsbijstand nodig?

Procedure starten?

BERGA juridische diensten adviseert en verleent u bijstand!

Heeft u nog vragen?

Wij staan u persoonlijk, of telefonisch te woord, of regel zelf makkelijk en snel uw juridisch advies of rechtshulp door deze te bestellen in onze webshop.

 

 

Onze rechtsgebieden

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl. In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!