loader

diensten

Heeft u geen idee welk(e) rechtsgebied(en) van toepassing zijn op uw vraag, kwestie of probleem? Geen probleem!

Neemt u gerust contact met ons op, zodat we samen bekijken wat de juridische mogelijkheden zijn.Voor advies, rechtsbijstand en procedures staan wij u bij op de volgende rechtsgebieden:

Rechtsgebieden

Wij strijden voor
uw rechten

Privaatrecht

Is het recht van toepassing tussen burgers en bedrijven onderling.

Wij staan u bij in privaatrechtelijke kwesties tussen u en een burger of bedrijf.


Lees meer

Bestuursrecht

Is het recht van toepassing tussen burgers, bedrijven en de (semi) overheid.

Wij staan u bij in bestuursrechtelijke kwesties tussen u en een overheidsinstelling.


Lees meer

Strafrecht

Is het bestraffende recht dat wordt toegepast door de overheid, politie, Openbaar Ministerie (OM) en de strafrechter.

Wij adviseren en staan u bij in strafzaken.


Lees meer

Bekijk onze
rechtsgebieden

U bent consument (en niet een bedrijf) en koopt bijvoorbeeld online kleding, huurt een huisje en sluit een verzekering af. Wij kunnen u voorzien van advies en rechtsbijstand en zo u passend adviseren…

Lees meer

U bent aansprakelijk gesteld of u wilt uw wederpartij aansprakelijk stellen wegens niet nakoming van een overeenkomst. Wij kunnen uw juridische mogelijkheden voor aansprakelijkstelling en schadevergoeding bekijken en u adviseren…

Lees meer

De zogenaamde 'kleine lettertjes' besparen u als gebruiker van de algemene voorwaarden een hoop tijd. Algemene voorwaarden kunnen wij voor u opstellen, checken en aanpassen…

Lees meer

Als werkgever en werknemer heb je te maken met een complex aan arbeidsrechtelijke regels, zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Arbeidscontracten kunnen wij voor u opstellen, checken en aanpassen…

Lees meer

Verbintenissen (verplichtingen) uit contracten en uit de wet moeten worden nageleefd door contractspartijen. Contracten kunnen wij voor u opstellen, checken of aanpassen…

Lees meer

Titel 5.4 van ons Burgerlijk wetboek geeft de regels van naburigheden en hoe met elkaar om te gaan in ons dichtbevolkt landje met onze buren in tijden van conflict of crises. Wij kunnen u voorzien van passend advies en rechtsbijstand bij een conflict of hulpvraag…

Lees meer

Huurrecht omvat het huren van onroerende goederen, zoals bij huisvesting voor woonruimte of bedrijfsruimte (winkels en horeca) en overige bedrijfsruimte (kantoorruime). Wij kunnen u passend adviseren bij een conflict of hulpvraag…

Lees meer

Denk hierbij aan het recht van eigendom van uw huis, uw rechten als hypotheeknemer en uw rechten als appartementseigenaar. Wij kunnen u voorzien van passend advies en rechtsbijstand bij uw goederenrechtelijke kwestie…

Lees meer

Levenszaken zoals geboorte, adoptie, trouwen en het krijgen van kinderen zijn klassieke onderwerpen binnen het personen- en familierecht. Wij kunnen u voorzien van passend advies en rechtsbijstand bij uw conflict of hulpvraag…

Lees meer

Regelt het recht van ondernemingen dat zich bezig houdt met natuurlijke personen (zoals eenmanszaak) en rechtspersonen (zoals een BV) met een winstoogmerk. Wij kunnen u voorzien van passend advies en rechtsbijstand bij u ondernemingsrechtelijke zaken…

Lees meer

Bezwaar is het eerste middel dat je als burger kunt inzetten om een besluit aan te vechten. Als je het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar, kan je daarna normaal gesproken nog beroep instellen bij de rechter. Wij bieden op maat advies…

Lees meer

Een bouwvergunning is een vergunning die volgens de woningwet nodig is voor het bouwen of verbouwen van een gebouw. Wij helpen bij de aanvraag…

Lees meer

Voorheen (vóór 1 oktober 2010) stond deze vergunning bekend onder de naam kapvergunning, maar heet nu de omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand. Vergunning geweigerd of aanvragen? Wij staan u bij…

Lees meer

Een exploitatievergunning is een toestemming van de gemeente om een horecazaak te runnen. Gemeenten besluiten zelf aan welke voorwaarden horecabedrijven in hun gemeenten moeten voldoen. Weten welke voorwaarden uw gemeente stelt?...

Lees meer

Als u schade lijdt ten gevolge van een besluit van de overheidsorganisatie (bestuursorgaan) kunt u een procedure starten. Wij bieden u passend advies en rechtsbijstand in en buiten een procedure…

Lees meer

Een overheidsorganisatie kan op 2 manieren tegenover particulieren en organisaties onrechtmatig handelen: door een vernietigd besluit en feitelijk foutief te handelen. In beide gevallen kunnen wij u bijstand verstrekken en advies geven…

Lees meer

Deze bijzondere wetgeving heeft te maken met het zorgen dat u bij voorbeeld als ontslagen werknemer uw rechten kunt afdwingen bij een UWV of gemeente. Uitkering geweigerd of aanvragen? Wij staan u bij in dergelijke kwesties…

Lees meer

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit wordt u in veel gevallen aangehouden. Gaat het om een misdrijf? Dan kunt u in voorlopige hechtenis worden gezet. Wij kunnen u rechtsbijstand en van advies voorzien…

Lees meer

In het Nederlandse strafrecht is een misdrijf net als een overtreding een strafbaar feit. Overtredingen zijn over het algemeen minder ernstig dan misdrijven. In beide gevallen kunnen wij u bijstaan en u voorzien van adequate rechtsbijstand…

Lees meer

Het commune strafrecht omvat het klassieke strafrecht. Het is een verzamelnaam voor alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht. Wij adviseren en bieden rechtsbijstand in deze gevallen, zoals moord of doodslag…

Lees meer

Dit zijn de vergrijpen die strafbaar zijn gesteld in de Wet op de Economische Delicten (WED). De WED beschrijft overtredingen op veel verschillende terreinen. Binnen dit gebied adviseren wij en bieden u passende rechtsbijstand…

Lees meer

Onder milieustrafrecht wordt verstaan: de vervolging en berechting van feiten die strafbaar gesteld zijn in de via de Wet op de economische delicten (WED). Wij staan u bij in deze procedures en voorzien u van passend advies…

Lees meer

Dit ziet met name op de handhaving van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). U kunt hierbij denken aan koersbeïnvloeding en marktmanipulatie. Ook binnen de WFT verstrekken wij u advies en rechtsbijstand…

Lees meer

Deze zijn strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. U kunt hierbij denken aan witwassen, corruptie, verduistering, oplichting en valsheid in geschrift. Verdachte? Neem contact met ons op…

Lees meer

Los van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak kan het openbaar ministerie ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel vorderen. Verdachte in een dergelijke zaak? Wij adviseren en geven u rechtsbijstand…

Lees meer
Werkwijze & bereikbaarheid

Op welke wijze kunnen
wij u van dienst zijn?

Persoonlijk

Wilt u graag persoonlijk geholpen worden zodat wij uw gewenst advies of kwestie persoonlijk bespreken? Wij komen bij u langs op elke gewenste locatie. Maak hiervoor een afspraak met ons.Contact

Telefonisch

Liever telefonisch geholpen worden? Wij verstrekken u snel en op maat advies, wanneer hulpvraag niet te complex is. U kunt de telefonische diensten bestellen in onze webshop!Contact & Webshop

Direct Online

Geheel op digitaal en op afstand geholpen worden? Wij verstrekken advies en rechtsbijstand via Skype en e-mail. Al onze online diensten kunt u bestellen in de webshop! Zo kunnen wij uw gewenst contract, voorwaarden of andere documenten geheel op maat maken, checken en/of aanvullen.Webshop

Heeft u vragen?

Neemt u gerust contact met ons op!

Contact ons

DIRECT ONLINE REGELEN

Eenvoudig en snel juridisch advies en bijstand?

Maak dan gebruik van onze webshop en regel uw juridische diensten online In veel situaties kunt u desgewenst uw zaken direct online regelen, zoals het laten opmaken van een contract, voorwaarden of andere juridische documenten. Ook kunnen we u snel voorzien van online advies. Complexere zaken zoals een procedure of onderhandeling kunt u het beste eerst persoonlijk met ons bespreken. We kijken dan samen met u of uw zaak ook geschikt is om geheel online te behandelen.

Bekijk onze webshop