loader

JURIDISCHE DIENSTEN

Berga juridische diensten is opgericht door mr. E. Berga met het oog op betaalbare en toegankelijke juridische dienstverlening. Alle diensten van Berga worden op de dienstenpagina weergegeven.


ONZE DIENSTVERLENING: PERSOONLIJK, DESKUNDIG & OP MAAT!

BERGA juridische diensten verstrekt haar diensten aan particulieren, ondernemers en overheden op basis van een persoonlijke, telefonische en/of online werkwijze. Wij zijn betrokken bij uw situatie, probleem of vraag en blijven er tegelijkertijd scherp op toezien dat uw juridische belangen zowel nu als in de toekomst optimaal worden behartigd. Cliënten ervaren bij BERGA juridische diensten dan ook dat wij ons volledig inzetten en daar waar mogelijk hen extra service bieden.

WERKZAAM DOOR HEEL NEDERLAND

Persoonlijke dienstverlening, zoals advisering en te verlenen rechtsbijstand verstrekken wij door geheel Nederland op elke door u gewenste locatie (bij u thuis, op kantoor of andere gewenste locatie).

De juridische diensten van Berga worden op de volgende rechtsgebieden verleent

Privaatrecht

Is het recht van toepassing tussen burgers en bedrijven onderling.

Wij staan u bij in privaatrechtelijke kwesties tussen u en een burger of bedrijf.


Lees meer

Bestuursrecht

Is het recht van toepassing tussen burgers, bedrijven en de (semi) overheid.

Wij staan u bij in bestuursrechtelijke kwesties tussen u en een overheidsinstelling.


Lees meer

Strafrecht

Is het bestraffende recht dat wordt toegepast door de overheid, politie, Openbaar Ministerie (OM) en de strafrechter.

Wij adviseren en staan u bij in strafzaken.


Lees meer

Onze meest
voorkomende rechtsgebieden

U bent consument (en niet een bedrijf) en koopt bijvoorbeeld online kleding, huurt een huisje en sluit een verzekering af. Als consument handelt en doet u zaken met een bedrijf....

Lees meer

Indien een contract niet nagekomen wordt door een partij, heeft de andere partij bij voorbeeld recht op schadevergoeding in de vorm van geldelijke compensatie of andere genoegdoening. De andere partij is dan contractueel aansprakelijk....

Lees meer

Het bestuursrecht draait om de besluiten van de overheid die gevolgen kunnen hebben voor u. Denk bijvoorbeeld aan het weigeren van een vergunning of subsidie. Nadat een bestuursorgaan een besluit...

Lees meer

De politie lost verreweg de meeste moorden in Nederland op. Maar helaas lukt het niet altijd een onderzoek tot een goed einde te brengen. Vooral voor de nabestaanden van de...

Lees meer

Het huurrecht is van toepassing op de huur van huurobjecten, zoals bijvoorbeeld een woning. De regels die van toepassing zijn kunnen per huurobject verschillen. Naast het huurrecht zijn er ook...

Lees meer

Het jeugdrecht is van toepassing op minderjarigen (tot 18 jaar) en kent andere regels dan het recht voor volwassenen. Het jeugdrecht bestaat uit het civiele (burgerlijke) jeugdrecht (uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, etc.)...

Lees meer

Er is sprake van letselschade als een persoon lichamelijk of psychisch letsel oploopt en daarvan nadelige gevolgen ondervindt. Als de letselschade door iemand anders is veroorzaakt, kan die ander voor...

Lees meer

Het militair recht is het vakgebied dat ziet op alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op militairen. Zo valt daaronder het militair tuchtrecht, het militair strafrecht en het militair...

Lees meer

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een overleden slachtoffer? Dan heeft u een aantal belangrijke rechten. Deze rechten gelden ook als u niet in...

Lees meer

Diekstra Van der Laan Advocaten behandelt een grote hoeveelheid strafzaken. Van eerste aanleg bij de rechtbank en hoger beroep bij het gerechtshof tot aan cassatie bij de Hoge Raad. Wij...

Lees meer

Het verkeersrecht omvat dat deel van het recht dat zich in ruime zin bezighoudt met wegenverkeersrecht, het recht dat betrekking heeft op het verkeer op de openbare weg. Bent u...

Lees meer

In sommige gevallen biedt de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) de mogelijkheid tot een schuldenvrije toekomst. Voor veel schuldenaren is het van groot belang dat zij worden toegelaten tot de...

Lees meer


Berga verleent haar diensten op de volgende wijze

Persoonlijk

Wilt u graag persoonlijk geholpen worden zodat wij uw gewenst advies of kwestie persoonlijk bespreken? Wij komen bij u langs op elke gewenste locatie. Maak hiervoor een afspraak met ons.Contact

Telefonisch

Liever telefonisch geholpen worden? Wij verstrekken u snel en op maat advies, wanneer hulpvraag niet te complex is. U kunt de telefonische diensten bestellen in onze webshop!Contact & Webshop

Direct Online

Geheel op digitaal en op afstand geholpen worden? Wij verstrekken advies en rechtsbijstand via Skype en e-mail. Al onze online diensten kunt u bestellen in de webshop! Zo kunnen wij uw gewenst contract, voorwaarden of andere documenten geheel op maat maken, checken en/of aanvullen.Webshop

Heeft u vragen?

Neemt u gerust contact met ons op!

Contact ons


DIRECT ONLINE REGELEN

Eenvoudig en snel juridisch advies en bijstand?

Maak dan gebruik van onze webshop en regel uw juridische diensten online In veel situaties kunt u desgewenst uw zaken direct online regelen, zoals het laten opmaken van een contract, voorwaarden of andere juridische documenten. Ook kunnen we u snel voorzien van online advies. Complexere zaken zoals een procedure of onderhandeling kunt u het beste eerst persoonlijk met ons bespreken. We kijken dan samen met u of uw zaak ook geschikt is om geheel online te behandelen.

Bekijk onze webshop

Andere diensten die Berga aan particulieren,
ondernemers en overheden verleent

Bedrijfskundige diensten

-opstellen, checken en wijzigen van bedrijfsplannen
-opstellen, checken en wijzigen van financiële plannen
-vertalen van uw bedrijfsplan, financieel plan of ander plan
-specifiek bedrijfskundig onderzoek, analyse en opzet van plannen
-bedrijfsanalyse op verbeterpunten
-overige bedrijfskundige diensten

Tekst- en vertaaldiensten

-redigeren van o.a. (promotie) onderzoeken, proefschriften, scripties, essays en andere teksten
-spelling en grammaticale check van alle soorten teksten
-opstellen van teksten voor uiteenlopende doeleinden
-vertalen van teksten
-overige tekstuele en vertalingsdiensten

Tekst- en vertaaldiensten

-redigeren van o.a. (promotie) onderzoeken, proefschriften, scripties, essays en andere teksten
-spelling en grammaticale check van alle soorten teksten
-opstellen van teksten voor uiteenlopende doeleinden
-vertalen van teksten
-overige tekstuele en vertalingsdiensten